Loading...

Permohonan Pelan Bangunan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension
1 NOR MAWARNI BINTI HJ. ZAHARI PEN. PEG. SENIBINA 03-8026 4358
2 FATIN NABIHAH BINTI SAKIRAN PEN. JURUTERA 03-8026 3276
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG A S_RASMI_BORANG_A_*.PDF
2 KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG YANG MASIH SAH KELULUSAN_KM_*.PDF
3 PELAN TAPAK / SUSUNATUR PELAN_TAPAK_*.PDF
4 PELAN BANGUNAN PELAN_BANGUNAN_*.PDF
5 SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA JPS, SKMM DAN IWK SURAT_PERAKUAN_*.PDF
6 PELAN BANGUNAN (KEPERLUAN BOMBA) BOMBA_PELAN_BANGUNAN_*.PDF
7 GERAN/ SURAT HAKMILIK/ SURAT PERSETUJUAN BANK/ PERJANJIAN JUAL BELI/ SIJIL CARIAN RASMI GERAN_HAKMILIK_*.PDF
8 DOKUMEN DAFTAR TUBUH SYARIKAT DAFTAR_SYARIKAT.PDF
9 RESIT BAYARAN CUKAI TANAH/ CUKAI PETAK RESIT_CUKAI_TANAH.PDF
10 RESIT CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
11 RESIT BAYARAN FI PELAN BANGUNAN KIRAAN_RESIT_FI_*.PDF
12 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF
13 PELAN KERJA TANAH PELAN_KT_*.PDF
14 PELAN LAMPU JALAN PELAN_LJ_*.PDF
15 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Bandaraya Subang Jaya bagi sebarang pertanyaan.