Loading...

Permohonan Permit Sementara (Menara atau Struktur Komunikasi)

Pegawai Bertanggungjawab
Tiada Maklumat.
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG PERMIT SEMENTARA 1 DAN "A" S_RASMI_BRG_PERMIT_SEMENTARA_*.PDF
2 PELAN KUNCI/ PELAN LOKASI/ PELAN PERMIT SEMENTARA PELAN_KUNCI_LOKASI_PERMIT_SEMENTARA_*.PDF
3 RESIT BAYARAN FI PROSES PERMIT SEMENTARA RESIT_BAYARAN_FI.PDF
4 DOKUMENT HAKMILIK/ DOKUMEN PAJAKAN/ LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA/ PERMIT KHAS/ PERMIT PENGGUNAAN YANG MASIH SAH HAKMILIK_PAJAKAN_LESEN_PENDUDUKAN_SEMENTARA_PERMIT_KHAS_*.PDF
5 BAYARAN PERMIT SEMENTARA BAYARAN_PERMIT_SEMENTARA.PDF
6 PELAN, GAMBAR TAPAK, LUKISAN DAN PERINCIAN PELAN_GAMBAR_LUKISAN_PERINCIAN_*.PDF
7 SALINAN KAD PENGENALAN DAN BORANG 49 SALINAN_KAD_PENGENALAN_BRG_49.PDF
8 RESIT CUKAI TAKSIRAN SEMASA (JIKA BERKAITAN) RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
9 DOKUMEN DAFTAR TUBUH SYARIKAT DOKUMENT_DAFTAR_TUBUH_*.PDF
10 RESIT BAYARAN CUKAI TANAH TERKINI (JIKA BERKAITAN) RESIT_BAYARAN_CUKAI_TANAH_TERKINI.PDF
11 BAYRAN DEPOSIT/ WANG AMANAH (JIKA BERKAITAN) BAYARAN_DEPOSIT_WANG_AMANAH.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Daerah Kampar bagi sebarang pertanyaan.