Loading...

Permohonan Pelan Kerja Tanah bagi Self Regulation (SR)

Pegawai Bertanggungjawab
Tiada Maklumat.
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG A S_RASMI_BRG_A_*.PDF
2 BORANG PENGESAHAN PENGECUALIAN KEBENARAN MERANCANG (EXPA) BORANG_EXPA_*.PDF
3 PELAN KERJA TANAH PELAN_KT_*.PDF
4 RESIT BAYARAN FI PELAN KERJA TANAH KIRAAN_RESIT_FI.PDF
5 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF
6 RESIT CUKAI SEMASA RESIT_CUKAI_SEMASA_*.PDF
7 KELULUSAN KERJA TANAH KECIL KT_KECIL_*.PDF
8 RESIT BAYARAN CUKAI TANAH / RESIT CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TANAH_TAKSIRAN_*.PDF
9 SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA JABATAN KEJURUTERAAN (PELAN KERJA TANAH) SR_KT_KEJURUTERAAN_*.PDF
10 SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA JABATAN KERJA RAYA (PELAN KERJA TANAH) SR_KT_JKR_*.PDF
11 SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN (PELAN KERJA TANAH) SR_KT_JPS_*.PDF
12 SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA (PELAN KERJA TANAH) SR_KT_JMG_*.PDF
13 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Daerah Tangkak bagi sebarang pertanyaan.