Loading...

Permohonan Penamaan Taman/Jalan/Bangunan (TJB)

Pegawai Bertanggungjawab
Tiada Maklumat.
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI SURAT_RASMI.PDF
2 PELAN SUSUNATUR PELAN_SUSUNATUR.PDF
3 CADANGAN 3 ALTERNATIF NAMA CADANGAN_3_NAMA.PDF
4 SALINAN KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG/PELAN BANGUNAN KELULUSAN_KM.PDF
5 SALINAN RESIT BAYARAN DAN TEMPLATE PERKIRAAN BAYARAN RESIT_KIRAAN_BAYARAN_*.PDF
6 SALINAN RESIT BAYARAN CUKAI HARTA TERKINI RESIT_CUKAI_HARTA.PDF
7 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Perbandaran Langkawi bagi sebarang pertanyaan.