Loading...

Permohonan Pelan Kerja Tanah

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension
1 PN NURUL AINI BINTI ISMAIL PENOLONG JURUTERA 06-9541018
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG A S_RASMI_BRG_A_*.PDF
2 BORANG PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH BORANG_KT.PDF
3 KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG YANG MASIH SAH KELULUSAN_KM.PDF
4 PELAN KERJA TANAH PELAN_KT_*.PDF
5 LAPORAN KESTABILAN CERUN/ GEOTEKNIK LAPORAN_CERUN.PDF
6 LAPORAN HIDRAULIK LAPORAN_HIDRAULIK.PDF
7 RESIT BAYARAN FI PELAN KERJA TANAH KIRAAN_RESIT_FI.PDF
8 RESIT CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
9 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF
10 SALINAN KELULUSAN LAPORAN KAJIAN ALAM SEKITAR (EIA) LAPORAN_EIA.PDF
11 PERAKUAN MELAKSANAKAN UKURAN AS-BUILT BAGI PEMASANGAN UTILITI BAWAH TANAH PERAKUAN_AS_BUILT.PDF
12 PELAN PEPARITAN SEMENTARA JPS_PELAN_PARIT_*.PDF
13 LAPORAN KAWALAN HAKISAN & KELODAK (ESCP) JPS_LAPORAN_ESCP.PDF
14 BORANG ANNEX C JPS_ANNEX_C_*.PDF
15 LAPORAN SIASATAN TANAH (SOIL INVESTIGATION – SI) JMG_LAPORAN_TANAH.PDF
16 LAPORAN KAEDAH PELETUPAN SECARA TERKAWAL JMG_LAPORAN_PELETUPAN.PDF
17 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG PERMOHONAN PELAN LANJUTAN/ PELAN PEMBAHARUAN TEMPOH KELULUSAN S_RASMI_BRG_*.PDF
18 DOKUMEN ATJ3/2011 JKR_BORANG_ATJ.PDF
19 SALINAN CUKAI TANAH RESIT_CUKAI_TANAH.PDF
20 LAPORAN KERJA LALULINTAS LAPORAN_LALULINTAS.PDF
21 SALINAN CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
22 LAPORAN CERUN LAPORAN_CERUN.PDF
23 SALINAN SURAT KELULUSAN ASAL SURAT_KELULUSAN_ASAL_*.PDF
24 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF
25 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Perbandaran Muar bagi sebarang pertanyaan.