Loading...

Permohonan Pelan Jalan dan Perparitan bagi Self Regulation (SR)

Pegawai Bertanggungjawab
Tiada Maklumat.
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI SURAT_RASMI.PDF
2 BORANG PENGESAHAN PENGECUALIAN KEBENARAN MERANCANG (EXPA) BORANG_EXPA_*.PDF
3 RESIT CUKAI SEMASA RESIT_CUKAI_SEMASA_*.PDF
4 PELAN JALAN DAN PARIT PELAN_JP_*.PDF
5 RESIT BAYARAN CUKAI TANAH / RESIT CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TANAH_TAKSIRAN_*.PDF
6 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF
7 RESIT BAYARAN FI PELAN JALAN DAN PARIT KIRAAN_RESIT_BAYARAN_*.PDF
8 SIJIL PENDAFTARAN PRAKTIS JURUTERA PROFESIONAL (PEPC) SIJIL_PROFESIONAL.PDF
9 SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA JABATAN KEJURUTERAAN (PELAN JALAN DAN PARIT) SR_JP_KEJURUTERAAN_*.PDF
10 SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA JABATAN KERJA RAYA (PELAN JALAN DAN PARIT) SR_JP_JKR_*.PDF
11 SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN (PELAN JALAN DAN PARIT) SR_JP_JPS_*.PDF
12 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Perbandaran Muar bagi sebarang pertanyaan.