Loading...

Permohonan Kebenaran Merancang (Menara atau Struktur Komunikasi)

Pegawai Bertanggungjawab
Tiada Maklumat.
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 BORANG A KPPA (KEBENARAN MERANCANG) + SURAT PERMOHONAN RASMI S_RASMI_BRG_A_*.PDF
2 PELAN KUNCI/ PELAN LOKASI/ PELAN KEBENARAN MERANCANG PELAN_KUNCI_LOKASI_KM_*.PDF
3 RESIT BAYARAN FI KEBENARAN MERANCANG RESIT_BAYARAN_FI.PDF
4 HAKMILIK TANAH/ SURAT PERSETUJUAN BANK/ PERJANJIAN JUAL BELI/ SIJIL CARIAN RASMI HAK MILIK TANAH HAKMILIK_TANAH_CARIAN_RASMI_*.PDF
5 PERAKUAN KEBENARAN LALUAN PERAKUAN_KEBENARAN_LALUAN_*.PDF
6 PELAN UKUR TANAH/ PELAN KONTUR DAN PERINCIAN PELAN_UKUR_TANAH_KONTUR_*.PDF
7 LAPORAN CADANGAN PEMAJUAN (LCP) LAPORAN_CADANGAN_PEMAJUAN_*.PDF
8 RESIT CUKAI TAKSIRAN SEMASA RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
9 DOKUMEN DAFTAR TUBUH SYARIKAT DOKUMEN_DAFTAR_TUBUH_*.PDF
10 RESIT BAYARAN CUKAI TERKINI RESIT_BAYARAN_CUKAI_TANAH_TERKINI.PDF
11 LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA/ PERMIT KHAS/ PERMIT PENGGUNAAN YANG MASIH SAH LESEN_PENDUDUKAN_SEMENTARA_PERMIT_KHAS.PDF
12 DOKUMEN KIRAAN CAJ PEMAJUAN DOKUMEN_KIRAAN_CAJ.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Perbandaran Selayang bagi sebarang pertanyaan.