Loading...

Permohonan Pelan Bangunan (Menara atau Struktur Komunikasi)

Pegawai Bertanggungjawab
Tiada Maklumat.
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG A S_RASMI_BORANG_A_*.PDF
2 PELAN TAPAK / SUSUNATUR PELAN_TAPAK_SUSUNATUR_*.PDF
3 PELAN BANGUNAN PELAN_BANGUNAN_*.PDF
4 RESIT BAYARAN FI PELAN BANGUNAN (BERSAMA PENGIRAAN FI) RESIT_BAYARAN_FI.PDF
5 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Perbandaran Temerloh bagi sebarang pertanyaan.