Loading...
PENGUATKUASAAN PENGGUANAAN SENARAI SEMAK BORANG B (P3_01) BERMULA 01 APRIL 2024.
Dikemaskini pada 13-03-2024 12:59 PM
Baca selanjutnya...
Notifikasi Pemeriksaan Akhir I dan II (P5_01 - P5_04)
Dikemaskini pada 13-03-2024 12:17 PM
Baca selanjutnya...
Notifikasi Pemeriksaan Interim (P4_ 01 - P4_04)
Dikemaskini pada 13-03-2024 12:13 PM
Baca selanjutnya...
PENDEPOSITAN CCC
Dikemaskini pada 19-12-2023 11:00 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK MCMC UNTUK MENARA ATAU STRUKTUR PEMANCAR TELEKOMUNIKASI
Dikemaskini pada 08-11-2023 3:56 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Pelan Jalan dan Parit
Dikemaskini pada 03-10-2023 10:50 AM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Pelan Bangunan
Dikemaskini pada 08-01-2023 2:43 PM
Baca selanjutnya...
PEMAKLUMAN BAYARAN DEPOSIT KERJA JALAN, DEPOSIT PERPARITAN, SUMBANGAN PERPARITAN DAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN JALAN SERTA LONGKANG BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN BANGUNAN OLEH MAJLIS DAERAH HULU TERENGGANU
Dikemaskini pada 28-12-2022 10:03 AM
Baca selanjutnya...
Pemakaian Senarai Semak Pengurusan Air Larian Hujan Untuk Permohonan Pemajuan Tanah Di Malaysia
Dikemaskini pada 21-11-2022 12:01 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permit Sementara Menara
Dikemaskini pada 19-10-2022 11:53 AM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Kebenaran Merancang Tempoh Terhad Menara
Dikemaskini pada 19-10-2022 11:52 AM
Baca selanjutnya...
PROSEDUR PERMOHONAN PEMAJUAN MENARA ATAU STRUKTUR KOMUNIKASI
Dikemaskini pada 19-10-2022 11:45 AM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak PermohonanPelan Kerja Tanah
Dikemaskini pada 01-06-2022 10:36 AM
Baca selanjutnya...
KATEGORI RUMAH PERLU DIKEMUKAKAN KM
Dikemaskini pada 18-04-2022 3:43 PM
Baca selanjutnya...
PERMOHONAN BERSTATUS LULUS DENGAN PINDAAN PELAN
Dikemaskini pada 18-04-2022 3:26 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK KEHENDAK-KEHENDAK KEBOMBAAN BAGI PERMIT SEMENTARA BANGUNAN
Dikemaskini pada 05-07-2021 10:44 AM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Permit Sementara Bangunan Komersial
Dikemaskini pada 09-03-2021 1:13 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Pelan Landskap
Dikemaskini pada 08-02-2021 12:47 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Pelan Nama Taman/Jalan/Bangunan
Dikemaskini pada 08-02-2021 12:47 PM
Baca selanjutnya...
Pendepositan CCC
Dikemaskini pada 08-02-2021 12:45 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Lampu Jalan
Dikemaskini pada 08-02-2021 12:37 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang
Dikemaskini pada 08-02-2021 12:34 PM
Baca selanjutnya...
Perlaksanaan Sistem OSC 3.0 PLUS Bermula 16 NOVEMBER 2020.
Dikemaskini pada 27-10-2020 4:32 PM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.