Loading...

Permohonan Pelan Bangunan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension
1 AFIZWAN (PAKA) P.JURUTERA 01772727272
2 Megat Mohd Hafiz bin Megat Muda ( Kuala Paka | Hulu Paka | Parit Raja | Jengai | Kumpal | Besul) PENOLONG JURUTERA 09-8483178 / 019 944 6659
3 Affizwan Bin Sulong (Sura | Kuala Dungun | Rasau | Jerangau | Kuala Abang) PENOLONG JURUTERA 09-8483178 / 017 212 6912
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG A S_RASMI_BORANG_A_*.PDF
2 BORANG PENGESAHAN PENGECUALIAN KEBENARAN MERANCANG (EXPA) BORANG_EXPA_*.PDF
3 KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG YANG MASIH SAH KELULUSAN_KM_*.PDF
4 PELAN TAPAK / SUSUNATUR PELAN_TAPAK_*.PDF
5 PELAN BANGUNAN PELAN_BANGUNAN_*.PDF
6 SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA JPS, SKMM DAN IWK SURAT_PERAKUAN_*.PDF
7 PELAN BANGUNAN (KEPERLUAN BOMBA) BOMBA_PELAN_BANGUNAN_*.PDF
8 GERAN/ SURAT HAKMILIK/ SURAT PERSETUJUAN BANK/ PERJANJIAN JUAL BELI/ SIJIL CARIAN RASMI GERAN_HAKMILIK_*.PDF
9 DOKUMEN DAFTAR TUBUH SYARIKAT DAFTAR_SYARIKAT.PDF
10 RESIT BAYARAN CUKAI TANAH/ CUKAI PETAK RESIT_CUKAI_TANAH.PDF
11 RESIT CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
12 RESIT BAYARAN FI PELAN BANGUNAN KIRAAN_RESIT_FI_*.PDF
13 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF
14 PELAN KERJA TANAH PELAN_KT_*.PDF
15 PELAN LAMPU JALAN PELAN_LJ_*.PDF
16 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Perbandaran Dungun bagi sebarang pertanyaan.