Loading...

Permohonan Penamaan Taman/Jalan/Bangunan (TJB)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension
1 Megat Mohd Hafiz bin Megat Muda ( Kuala Paka | Hulu Paka | Parit Raja | Jengai | Kumpal | Besul) PENOLONG JURUTERA 09-8483178 / 019 944 6659
2 Affizwan Bin Sulong (Sura | Kuala Dungun | Rasau | Jerangau | Kuala Abang) PENOLONG JURUTERA 09-8483178 / 017 212 6912
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI SURAT_RASMI.PDF
2 PELAN SUSUNATUR PELAN_SUSUNATUR.PDF
3 CADANGAN 3 ALTERNATIF NAMA CADANGAN_3_NAMA.PDF
4 SALINAN KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG/PELAN BANGUNAN KELULUSAN_KM.PDF
5 SALINAN RESIT BAYARAN DAN TEMPLATE PERKIRAAN BAYARAN RESIT_KIRAAN_BAYARAN_*.PDF
6 SALINAN RESIT BAYARAN CUKAI HARTA TERKINI RESIT_CUKAI_HARTA.PDF
7 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Perbandaran Dungun bagi sebarang pertanyaan.