Loading...
KATEGORI PENYERAHAN PELAN BANGUNAN
Dikemaskini pada 07-01-2021 10:11 AM
Baca selanjutnya...
PELAKSANAAN GARIS PANDUAN FORMAT KEBENARAN MERANCANG DI MAJLIS PERBANDARAN DUNGUN
Dikemaskini pada 28-10-2020 3:06 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH PINDAAN 1/2017
Dikemaskini pada 23-07-2020 7:24 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN LANDSKAP PINDAAN 1/2017
Dikemaskini pada 23-07-2020 7:21 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PARIT PINDAAN 1/2017
Dikemaskini pada 23-07-2020 7:20 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN PINDAAN 1/2017
Dikemaskini pada 23-07-2020 7:19 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PINDAAN 1/2020
Dikemaskini pada 23-07-2020 7:16 AM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.