Loading...
Senarai Semak Permohonan Pelan Nama Taman, Jalan dan Bangunan
Dikemaskini pada 22-01-2024 9:04 AM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Mula Kerja (Borang B)
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:41 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Dokumen Pendepositan CCC
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:38 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Permit (Ubah Suai Kecil)
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:37 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Permit Sementara
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:36 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Pelan Lampu Jalan
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:35 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Pelan Landskap
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:34 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Pelan Pinta Ukur/ Pre Comp
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:33 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan Menara Telekomunikasi
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:29 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Pindaan/ Tambahan Pelan Bangunan
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:28 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:27 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Perlanjutan Tempoh Pelan Kerjatanah (EW)
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:26 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Pelan Kerjatanah (EW)
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:25 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Perlanjutan Tempoh Pelan Jalan dan Parit (R&D)
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:24 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Pelan Jalan dan Parit (R&D)
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:22 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Struktur Menara Telekomunikasi
Dikemaskini pada 17-01-2024 12:39 PM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Perlanjutan Tempoh Kebenaran Merancang
Dikemaskini pada 17-01-2024 11:33 AM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Kerja Kejuruteraan (Pertanian)
Dikemaskini pada 17-01-2024 11:32 AM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (KMTT)
Dikemaskini pada 17-01-2024 11:31 AM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Pertapakan
Dikemaskini pada 17-01-2024 11:30 AM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan
Dikemaskini pada 17-01-2024 11:29 AM
Baca selanjutnya...
Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Kecil, Sederhana, Besar
Dikemaskini pada 17-01-2024 11:28 AM
Baca selanjutnya...
Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat (GP004-A 2022)
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:55 PM
Baca selanjutnya...
Garis Panduan Perancangan Kawasan Lapang (GP005 2021)
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:53 PM
Baca selanjutnya...
Garis Panduan Perancangan Kebenaran Merancang Bagi Kerja Kejuruteraan (Kerja Tanah Untuk Aktiviti Pertanian & Perladangan)
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:49 PM
Baca selanjutnya...
Garis Panduan Piawaian Perumahan Negeri Perak
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:47 PM
Baca selanjutnya...
Manual OSC 3.0 Plus : Proses & Prosedur Cadangan Pemajuan Serta Pelaksanaan Pusat Setempat (OSC)
Dikemaskini pada 17-01-2024 2:44 PM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.