Loading...

Permohonan Pelan Bangunan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension
1 NORUL AFIZA (ZON A - Paloh, Kubang Parit Dan Kuala Nerus) PENOLONG JURUTERA 09-6271297
2 NURUL HASANAH (ZON B - Kepong, Rengas, Pulau Redang, Losong, Kuala Ibai, Cenering, Bukit Besar, Chabang Tiga, Pengadang Buloh, Batu Rakit) PENOLONG JURUTERA 09-6271219
3 BADRUL HISHAM(Gelugor Raja, Pulau-Pulau, Atas Tol, Tok Jamal, Batu Buruk, Gelugor Kedai, Bandar, Serada, Belara, Manir) PENOLONG JURUTERA 09-6271138
4 AM (OSC) PEMBANTU TADBIR 09-6271148
5 AM (JABATAN KAWALAN BANGUNAN) PEMBANTU TADBIR 09-6271243
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG A S_RASMI_BORANG_A_*.PDF
2 BORANG PENGESAHAN PENGECUALIAN KEBENARAN MERANCANG (EXPA) BORANG_EXPA_*.PDF
3 KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG YANG MASIH SAH KELULUSAN_KM_*.PDF
4 PELAN TAPAK / SUSUNATUR PELAN_TAPAK_*.PDF
5 PELAN BANGUNAN PELAN_BANGUNAN_*.PDF
6 SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA JPS, SKMM DAN IWK SURAT_PERAKUAN_*.PDF
7 PELAN BANGUNAN (KEPERLUAN BOMBA) BOMBA_PELAN_BANGUNAN_*.PDF
8 GERAN/ SURAT HAKMILIK/ SURAT PERSETUJUAN BANK/ PERJANJIAN JUAL BELI/ SIJIL CARIAN RASMI GERAN_HAKMILIK_*.PDF
9 DOKUMEN DAFTAR TUBUH SYARIKAT DAFTAR_SYARIKAT.PDF
10 RESIT BAYARAN CUKAI TANAH/ CUKAI PETAK RESIT_CUKAI_TANAH.PDF
11 RESIT CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
12 RESIT BAYARAN FI PELAN BANGUNAN KIRAAN_RESIT_FI_*.PDF
13 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF
14 PELAN KERJA TANAH PELAN_KT_*.PDF
15 PELAN LAMPU JALAN PELAN_LJ_*.PDF
16 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF
17 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG PERMOHONAN PELAN LANJUTAN/ PELAN PEMBAHARUAN TEMPOH KELULUSAN S_RASMI_BRG_*.PDF
18 SALINAN CUKAI TANAH RESIT_CUKAI_TANAH.PDF
19 SALINAN CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
20 SALINAN SURAT KELULUSAN ASAL SURAT_KELULUSAN_ASAL_*.PDF
21 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Bandaraya Kuala Terengganu bagi sebarang pertanyaan.