Loading...
SENARAI SEMAK PELAN LANDSKAP - 01
Dikemaskini pada 04-07-2024 12:05 PM
Baca selanjutnya...
BORANG ExPA -MBKT 1
Dikemaskini pada 03-07-2024 10:31 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PENDIRIAN BANGUNAN
Dikemaskini pada 17-04-2024 11:23 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG SUSUN ATUR
Dikemaskini pada 24-11-2021 8:43 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PERUBAHAN MATERIAL PENGGUNAAN TANAH
Dikemaskini pada 24-11-2021 8:42 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PERUBAHAN MATERIAL PENGGUNAAN BANGUNAN
Dikemaskini pada 24-11-2021 8:41 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG KERJA KEJURUTERAAN, PERLOMBONGAN DAN PERINDUSTRIAN
Dikemaskini pada 24-11-2021 8:38 AM
Baca selanjutnya...
BORANG SENARAI SEMAK PENILAIAN BAGI TUJUAN CAJ PEMAJUAN (CP2)
Dikemaskini pada 03-07-2021 2:22 PM
Baca selanjutnya...
GARIS PANDUAN FORMAT PELAN KEBENARAN MERANCANG DI MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU (EDISI KETIGA)
Dikemaskini pada 11-01-2021 12:33 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH
Dikemaskini pada 17-09-2020 8:59 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PARIT
Dikemaskini pada 17-09-2020 8:57 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK TERPERINCI PELAN KERJA TANAH
Dikemaskini pada 17-09-2020 8:49 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK TERPERINCI PELAN KEJURUTERAAN
Dikemaskini pada 17-09-2020 8:48 AM
Baca selanjutnya...
KEPERLUAN JABATAN PERPARITAN DAN SALIRAN - BORANG ANNEX D
Dikemaskini pada 30-08-2020 11:12 AM
Baca selanjutnya...
KEPERLUAN JABATAN PERPARITAN DAN SALIRAN - BORANG ANNEX C
Dikemaskini pada 24-08-2020 11:50 AM
Baca selanjutnya...
KEPERLUAN JABATAN PERPARITAN DAN SALIRAN - BORANG ANNEX B
Dikemaskini pada 24-08-2020 11:50 AM
Baca selanjutnya...
KEPERLUAN JABATAN PERPARITAN DAN SALIRAN - BORANG ANNEX A -
Dikemaskini pada 24-08-2020 11:49 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN LAMPU JALAN
Dikemaskini pada 13-08-2020 3:57 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA TAHUNAN
Dikemaskini pada 13-08-2020 3:56 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
Dikemaskini pada 13-08-2020 3:56 PM
Baca selanjutnya...
BORANG PERMOHONAN MENAMAKAN NAMA JALAN DAN LORONG
Dikemaskini pada 13-08-2020 2:41 PM
Baca selanjutnya...
JADUAL FI, BORANG A, B, C, D UNDANG-UNDANG KECIL KERJA TANAH (MBKT) 2014
Dikemaskini pada 13-08-2020 2:39 PM
Baca selanjutnya...
BORANG MBKT/JKB(SST)-04
Dikemaskini pada 13-08-2020 2:30 PM
Baca selanjutnya...
BORANG MBKT/JKB(SST)-03
Dikemaskini pada 13-08-2020 2:29 PM
Baca selanjutnya...
BORANG MBKT/JKB(SST)-02
Dikemaskini pada 13-08-2020 2:27 PM
Baca selanjutnya...
BORANG MBKT/JKB(SST)-01
Dikemaskini pada 13-08-2020 2:25 PM
Baca selanjutnya...
FORMAT PELAN BANGUNAN
Dikemaskini pada 13-08-2020 2:23 PM
Baca selanjutnya...
FORMAT GAMBAR TAPAK PELAN BANGUNAN
Dikemaskini pada 13-08-2020 2:22 PM
Baca selanjutnya...
JADUAL FI/CAJ UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN (TERENGGANU) (PINDAAN) 2013
Dikemaskini pada 13-08-2020 2:21 PM
Baca selanjutnya...
BORANG A,A1-A3 JADUAL KEDUA UKBS 1984
Dikemaskini pada 13-08-2020 2:17 PM
Baca selanjutnya...
GP PECAH BAHAGI BANGUNAN ATAU TANAH UNTUK PENGELUARAN HAK MILIK STRATA BIL.1/2015
Dikemaskini pada 13-08-2020 2:13 PM
Baca selanjutnya...
GP PENAMAAN SKIM PEMAJUAN ATAU BANGUNAN
Dikemaskini pada 13-08-2020 2:10 PM
Baca selanjutnya...
BORANG PENAMAAN SKIM PEMAJUAN/BANGUNAN
Dikemaskini pada 13-08-2020 2:09 PM
Baca selanjutnya...
FORMAT GAMBAR TAPAK DAN PELAN PERSPEKTIF KEBENARAN MERANCANG
Dikemaskini pada 13-08-2020 2:07 PM
Baca selanjutnya...
BORANG A KEBENARAN MERANCANG
Dikemaskini pada 13-08-2020 2:03 PM
Baca selanjutnya...
KPPA TERENGGANU 2012
Dikemaskini pada 13-08-2020 1:59 PM
Baca selanjutnya...
PENYELARASAN BORANG JPS BAGI ANNEX A B C & D UNTUK PENGEMUKAAN PERMOHONAN DI UNIT OSC 2021
Dikemaskini pada 11-01-2021 11:14 AM
Baca selanjutnya...
HEBAHAN MUAT TURUN BORANG SENARAI SEMAK
Dikemaskini pada 15-09-2020 8:58 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN PIAWAIAN PERANCANGAN
Dikemaskini pada 15-09-2020 8:54 AM
Baca selanjutnya...
PELAKSANAAN SISTEM OSC 3.0 PLUS DI MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU BERKUATKUASA 15 OGOS 2020
Dikemaskini pada 13-09-2020 9:23 AM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.