Loading...

Permohonan Permit (Kerja Ubah Suai Kecil)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension
1 NORUL AFIZA (ZON A - Paloh, Kubang Parit Dan Kuala Nerus) PENOLONG JURUTERA 09-6271297
2 NURUL HASANAH (ZON B - Kepong, Rengas, Pulau Redang, Losong, Kuala Ibai, Cenering, Bukit Besar, Chabang Tiga, Pengadang Buloh, Batu Rakit) PENOLONG JURUTERA 09-6271219
3 BADRUL HISHAM(Gelugor Raja, Pulau-Pulau, Atas Tol, Tok Jamal, Batu Buruk, Gelugor Kedai, Bandar, Serada, Belara, Manir) PENOLONG JURUTERA 09-6271138
4 AM (OSC) PEMBANTU TADBIR 09-6271148
5 AM (JABATAN KAWALAN BANGUNAN) PEMBANTU TADBIR 09-6271243
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI SURAT_RASMI.PDF
2 RESIT BAYARAN FI PERMIT (KERJA UBAH SUAI KECIL) KIRAAN_RESIT_FI.PDF
3 PELAN-PELAN LAKAR(KERJA UBAH SUAI KECIL) PELAN_UBAHSUAI_*.PDF
4 SALINAN KAD PENGENALAN KAD_PENGENALAN.PDF
5 RESIT CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
6 RESIT BAYARAN CUKAI TANAH/ CUKAI PETAK RESIT_CUKAI_TANAH.PDF
7 GERAN/ SURAT HAKMILIK/ SURAT PERSETUJUAN BANK/ PERJANJIAN JUAL BELI/ SIJIL CARIAN RASMI GERAN_HAKMILIK_*.PDF
8 DOKUMEN DAFTAR TUBUH SYARIKAT DAFTAR_SYARIKAT.PDF
9 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF
10 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF
11 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG PERMOHONAN PELAN LANJUTAN/ PELAN PEMBAHARUAN TEMPOH KELULUSAN S_RASMI_BRG_*.PDF
12 SALINAN CUKAI TANAH RESIT_CUKAI_TANAH.PDF
13 SALINAN CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
14 SALINAN SURAT KELULUSAN ASAL SURAT_KELULUSAN_ASAL_*.PDF
15 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Bandaraya Kuala Terengganu bagi sebarang pertanyaan.