Loading...

Permohonan Pelan Jalan Dan Perparitan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension
1 NORUL AFIZA (ZON A - Paloh, Kubang Parit Dan Kuala Nerus) PENOLONG JURUTERA 09-6271297
2 NURUL HASANAH (ZON B - Kepong, Rengas, Pulau Redang, Losong, Kuala Ibai, Cenering, Bukit Besar, Chabang Tiga, Pengadang Buloh, Batu Rakit) PENOLONG JURUTERA 09-6271219
3 BADRUL HISHAM(Gelugor Raja, Pulau-Pulau, Atas Tol, Tok Jamal, Batu Buruk, Gelugor Kedai, Bandar, Serada, Belara, Manir) PENOLONG JURUTERA 09-6271138
4 AM (OSC) PEMBANTU TADBIR 09-6271148
5 AM (JABATAN KEJURUTERAAN DAN INFRASTRUKTUR AWAM) PEMBANTU TADBIR 09-6271285 @ 09-6271165
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI SURAT_RASMI.PDF
2 PELAN JALAN DAN PARIT PELAN_JP_*.PDF
3 KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG YANG MASIH SAH KELULUSAN_KM.PDF
4 KELULUSAN KERJA TANAH KECIL YANG MASIH SAH KELULUSAN_KT.PDF
5 PENGIRAAN HIDRAULIK KIRAAN_HIDRAULIK.PDF
6 BORANG ATJ BORANG_ATJ.PDF
7 PERAKUAN MELAKSANAKAN UKURAN AS-BUILT BAGI PEMASANGAN UTILITI BAWAH TANAH PERAKUAN_AS_BUILT.PDF
8 BORANG ANNEX B JPS_BRG_ANNEX_B.PDF
9 DOKUMEN ATJ3/2011 JKR_BORANG_ATJ.PDF
10 BORANG PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PARIT BORANG_MOHON_JP.PDF
11 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF
12 RESIT BAYARAN FI PELAN JALAN DAN PARIT KIRAAN_RESIT_BAYARAN_*.PDF
13 RESIT CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
14 SIJIL PENDAFTARAN PRAKTIS JURUTERA PROFESIONAL (PEPC) SIJIL_PROFESIONAL.PDF
15 PENGESAHAN PERUNDING PENGESAHAN_ALUR_SEMULAJADI.PDF
16 PELAN_SALIRAN_AWALAN PELAN_SALIRAN_AWAL.PDF
17 PELAN UKUR DAN SURAT PERAKUAN JKR JKR_PELAN_SURAT_*.PDF
18 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF
19 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG PERMOHONAN PELAN LANJUTAN/ PELAN PEMBAHARUAN TEMPOH KELULUSAN S_RASMI_BRG_*.PDF
20 SALINAN CUKAI TANAH RESIT_CUKAI_TANAH.PDF
21 SALINAN CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
22 SALINAN SURAT KELULUSAN ASAL SURAT_KELULUSAN_ASAL_*.PDF
23 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Bandaraya Kuala Terengganu bagi sebarang pertanyaan.