Loading...

Permohonan Penamaan Taman/Jalan/Bangunan (TJB)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension
1 NORUL AFIZA (ZON A - Paloh, Kubang Parit Dan Kuala Nerus) PENOLONG JURUTERA 09-6271297
2 NURUL HASANAH (ZON B - Kepong, Rengas, Pulau Redang, Losong, Kuala Ibai, Cenering, Bukit Besar, Chabang Tiga, Pengadang Buloh, Batu Rakit) PENOLONG JURUTERA 09-6271219
3 BADRUL HISHAM(Gelugor Raja, Pulau-Pulau, Atas Tol, Tok Jamal, Batu Buruk, Gelugor Kedai, Bandar, Serada, Belara, Manir) PENOLONG JURUTERA 09-6271138
4 AM (OSC) PEMBANTU TADBIR 09-6271148
5 AM (JABATAN PERANCANG BANDAR) PEMBANTU TADBIR 09-6271275
6 AM (JABATAN KEJURUTERAAN DAN INFRASTRUKTUR AWAM) PEMBANTU TADBIR 09-6271285 @ 09-6271165
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI SURAT_RASMI.PDF
2 PELAN SUSUNATUR PELAN_SUSUNATUR.PDF
3 CADANGAN 3 ALTERNATIF NAMA CADANGAN_3_NAMA.PDF
4 SALINAN KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG/PELAN BANGUNAN KELULUSAN_KM.PDF
5 SALINAN RESIT BAYARAN DAN TEMPLATE PERKIRAAN BAYARAN RESIT_KIRAAN_BAYARAN_*.PDF
6 SALINAN RESIT BAYARAN CUKAI HARTA TERKINI RESIT_CUKAI_HARTA.PDF
7 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF
8 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG PERMOHONAN PELAN LANJUTAN/ PELAN PEMBAHARUAN TEMPOH KELULUSAN S_RASMI_BRG_*.PDF
9 SALINAN CUKAI TANAH RESIT_CUKAI_TANAH.PDF
10 SALINAN CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
11 SALINAN SURAT KELULUSAN ASAL SURAT_KELULUSAN_ASAL_*.PDF
12 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Bandaraya Kuala Terengganu bagi sebarang pertanyaan.