Loading...

Permohonan Pelan Landskap

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension
1 NORUL AFIZA (ZON A - Paloh, Kubang Parit Dan Kuala Nerus) PENOLONG JURUTERA 09-6271297
2 NURUL HASANAH (ZON B - Kepong, Rengas, Pulau Redang, Losong, Kuala Ibai, Cenering, Bukit Besar, Chabang Tiga, Pengadang Buloh, Batu Rakit) PENOLONG JURUTERA 09-6271219
3 BADRUL HISHAM(Gelugor Raja, Pulau-Pulau, Atas Tol, Tok Jamal, Batu Buruk, Gelugor Kedai, Bandar, Serada, Belara, Manir) PENOLONG JURUTERA 09-6271138
4 AM (OSC) PEMBANTU TADBIR 09-6271148
5 AM (JABATAN LANDSKAP) PEMBANTU TADBIR 09-6301448 @ 09-6301449
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI SURAT_RASMI.PDF
2 SURAT KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG KELULUSAN_KM.PDF
3 LAPORAN CADANGAN PELAN LANDSKAP LAPORAN_PELAN_LANDSKAP.PDF
4 SALINAN RESIT BAYARAN KIRAAN_RESIT_FI.PDF
5 PELAN PERINCIAN LANDSKAP PELAN_PERINCIAN_*.PDF
6 SALINAN PELAN SUSUNATUR yang diluluskan PELAN_SUSUNATUR_*.PDF
7 SALINAN PELAN-PELAN LANTAI PELAN_LANTAI_*.PDF
8 PELAN TAMPAK/KERATAN PELAN_TAMPAK_KERATAN_*.PDF
9 PELAN KERATAN JAJARAN JALAN PELAN_JAJARAN_JALAN_*.PDF
10 LUKISAN PERSPEKTIF PERSPEKTIF.PDF
11 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Bandaraya Kuala Terengganu bagi sebarang pertanyaan.