Loading...

Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT PRA OSC BIL 3/2022

TARIKH

:

1 MAC 2022 (SELASA)

MASA

:

9:30 AM

TEMPAT

:

BILIK MESYUARAT DATUK BANDAR

PENGERUSI

:

SETIAUSAHA BANDARAYA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT PRA OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT PRA JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH BIL 2/2022 PADA 08-02-2022

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN

5

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

6

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

7

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

8

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT PB 1

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 109, MUKIM BALAI PANJANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN WEBEST SDN. BHD.
MENGANDUNGI:
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT (22’ X 65’) - 68 UNIT
2. RUAMH TERES MAMPU MILIK 1 TINGKAT (20’X65) - 23 UNIT
3. RUMAH TERES KOS SEDERHANA RENDAH 1 TINGKAT (20’ X 60) - 14 UNIT
4. RUMAH TERES KOS SEDERHANA RENDAH 1 TINGKAT (20’ X 65’) - 9 UNIT
JUMLAH - 114 UNIT
5. PENCAWANG ELEKTRIK PADAT - 1 UNIT

1. JUMLAH KELUASAN : 33,943 METER PERSEGI / MCL
2. TARAF PEGANGAN : SELAMA-LAMANYA
3. KATEGORI KEGUNAAN TANAH : PERTANIAN
4. SYARAT NYATA : UNTUK TANAMAN PADI DAN KAMPUNG SAHAJA
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT PB 2

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI:
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT JENIS A - 9 UNIT
2. RUMAH TERES 1 TINGKAT JENIS B - 13 UNIT
DI ATAS LOT 840 DAN 2645,
MUKIM SUNGAI UDANG, DAERAH MELAKA TENGAH,
MELAKA.
UNTUKTETUAN PPH PROPERTIES SDN.BHD.
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
YEOW TIANG HOCK
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

3. KERTAS MESYUARAT KM 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSESKYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS PT 5420 HINGGA PT 5447 (LOT LAMA 1355), MUKIM BUKIT RAMBAI, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
PELAN TATATUR
 
Oleh
KAMAL FAKHRI BIN ARIFFIN
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT KM 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 1065 LOT 814, MUKIM PAYA RUMPUT, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.
PELAN TATATUR
 
Oleh
SHAHNIZAM BIN MD. SHARIF
 
 

 

5. KERTAS MESYUARAT KM 3

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSYEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) DI ATAS TANAH LOT 1222, MUKIM TANJONG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN SEJATI HALAMAN SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT KM 4

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN MEMBINA PASARAYA 2 1/2 TINGKAT DI ATAS LOT 216 PN 43439, BANDAR BUKIT BARU SEKSYEN II, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
PELAN TATATUR
 
Oleh
AHMAD BIN YUSOF
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT KM 5

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MBMB/JP. 02601 JILID 2 SIRI A-1658 (P) BAGI PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN MENUKAR LOT PANGSA KOS RENDAH KE PANGSA MAMPU MILIK DI ATAS HAKMILIK TANAH PM 1526 LOT 3086, MUKIM BERTAM, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN LEBAR USAHA SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

8. KERTAS MESYUARAT KM 6

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT PT 5135 HINGGA PT 5181 (LOT LAMA 321), MUKIM BALAI PANJANG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN VISTANA STABIL SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT KM 7

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT PT 5186 HINGGA PT 5202 (LOT LAMA 226), MUKIM BALAI PANJANG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN VISTANA STABIL SDN BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT KM 9

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 1035 LOT 2800, MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN GROWN MINING & ENGINEERING SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

11. KERTAS MESYUARAT KM 10

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN (RESORT HOME) KONSEP BERPAGAR & BERPENGAWAL, DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 67673 LOT 16156 – PN 67676 LOT 16159, KAWASAN BANDAR XLIV DAERAH MELAKA TENGAH- MELAKA UNTUK TETUAN KT LEE SETIA DEVELOPMENT SDN. BHD
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

12. KERTAS MESYUARAT KM 11

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN & PANGSAPURI SERVIS DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 54338 LOT 11006, KAWASAN BANDAR L, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN WEBEST SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS