Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 05/2022

TARIKH

:

5 APRIL 2022 (SELASA)

MASA

:

2:30 PM

TEMPAT

:

BILIK MESYUARAT HANG TUAH, ARAS 2,BANGUNAN KOMPLEKS MELAKA MALL, MPHTJ

PENGERUSI

:

YANG DI PERTUA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 04/2022 PADA 22-03-2022

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

1. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG 1-(PELAN PINDAAN 1)

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU RUJUKAN FAIL: MPHTJ/JPB/0005/2/117 SIRI KELULUSAN: KM-020/2018 UNTUK MENAMBAH FASA PEMBANGUNAN BAGI LOT PANGSAPURI DAN RUMAH PANGSA MAMPU MILIK DI ATAS LOT BARU 9701 (LOT LAMA PT3511, PT 3509, LOT 1868 & PT 3510), MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA , MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN ROMAJAYA SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 75/99
 
 

 

2. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG 2

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) DI ATAS TANAH LOT 62 & 63, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN JURURANCANG BANDAR P. GUNASILAN
PEMOHON : TETUAN KERIS IMPIAN SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 75/99
 
 

 

3. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSYEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN MEMBINA SEBUAH GUDANG 1 TINGKAT DI ATAS TANAH LOT 26690, KAWASAN PERINDUSTRIAN AYER KEROH, MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN JURURANCANG BANDAR P. GUNASILAN
PEMOHON : TETUAN LONGMA PAPER INDUSTRY SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 53/99
 
 

 

4. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PERMOHONAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 707 (GMM 559), MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN AY TOWN PLANNING CONSULTANT
PEMOHON : TETUAN GOLPEACE CORPORATION SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 49/99
 
 

 

5. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 3

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG BAGI CADANGAN TAMBAHAN SEBUAH KILANG SETINGKAT, RUMAH PAM DAN KEBUK SAMPAH DI ATAS LOT 26688 DAN LOT 8171, KAWASAN PERINDUSTRIAN AYER KEROH, FASA IV,
MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN CK DEVELOPMENT PLANNERS SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN DAIBOCHI BERHAD
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 36/99
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

 

6. PERMOHON TERTANGGUH PELAN JALAN DAN PERPARITAN-TANGGUH 1

 
CADANGAN JALAN DAN PARIT BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 10209 - LOT 11011, LOT 13081 DAN LOT 13082, MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD (SPNB)-FASA 4
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JK
PELAN JALAN DAN PERPARITAN
SURAT PERMOHONAN PENANGGUHAN PEMBENTANGAN KE-2
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN LEAD ENGINEERING CONSULTANS SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD (SPNB)-FASA 4
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 68/92
 
 

 

7. 1-PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN OSC BIL.19.2021 BERTARIKH 21 OKTOBER 2021

 
CADANGAN KERJA TANAH DIBAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PERUMAHAN DI ATAS 1775, MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN PROFIL MAKMUR SDN. BHD
 
Oleh
TEMPOH PIAGAM 71/92 HARI DILULUSKAN BERTARIKH 21 OKTOBER 2022
TETUAN PROFIL MAKMUR SDN. BHD
 
 

 

8. 2-PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN OSC BIL.19.2021 BERTARIKH 21 OKTOBER 2021

 
CADANAGAN JALAN & PERPARITAN DIBAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PERUMAHANAN DI ATAS LOT 1775, MUKIM AYER MOLEK, DAERAHA MELAKA TENGAH, MELAKA BANBARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN PROFIL MAKMUR SDN.BHD
 
Oleh
TEMPOH PIAGAM 71/92 HARI DILULUSKAN BERTARIKH 21 OKTOBER 2022
TETUAN PROFIL MAKMUR SDN. BHD
 
 

 

9. 3-PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN OSC BIL.19.2021 BERTARIKH 21 OKTOBER 2021

 
CADANGAN JALAN & PERPARITAN DI BAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PERUMAHAN DI ATAS 1245, MUKIM AYER MOLEK DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN PROFIL MAKMUR
 
Oleh
TEMPOH PIAGAM 71/92 HARI DILULUSKAN BERTARIKH 21 OKTOBER 2022
TETUAN PROFIL MAKMUR SDN. BHD
 
 

 

10. 4-PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN OSC BIL.19.2021 BERTARIKH 21 OKTOBER 2021

 
CADANGAN KERJA TANAH DI BAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 1245, MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN PROFIL MAKMUR
 
Oleh
TEMPOH PIAGAM 71/92 HARI DILULUSKAN BERTARIKH 21 OKTOBER 2022
TETUAN PROFIL MAKMUR SDN. BHD
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

 

11. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN BANGUNAN- TANGGUH 1

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN YANG MENGANDUNGI :-
FASA 3A:
I)39 UNIT KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT (20'X70')
II)1 UNIT PENCAWANG PADAT
III)1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK TNB
DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 62222 LOT 4018
MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA - MELAKA

UNTUK TETUAN SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN AKIPRO CHARTERED ARCHITECT
PEMOHON : TETUAN TETUAN SCIENTEX HEIGHTS
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 77/92 SDN. BHD
 
 

 

12. PERMOHONAN TETANGGUH PELAN BANGUNAN- TANGGUH 2

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 10209 - LOT 11011, LOT 13081 DAN LOT 13082, MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD (SPNB)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KHP
PEMOHON : TETUAN SPNB& VISI SEMPENA & SAIFUL BIN ABD. RAHIM
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 68/92
 
 

 

13. PERMOHONAN BARU PELAN BANGUNAN - BARU 1

 
CADANGAN PEMBANGUNAN DIATAS LOT 1775, MUKIM AYER MOLEK , DAERAH MELAKA TENGAH , HANG TUAH JAYA , MELAKA UNTUK TETUAN PROFIL MAKMUR SDN. BHD.
MENGANDUNGI:
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT (22' X 75')..................... 12 UNIT
JUMLAH 12 UNIT
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN MY TAG SOLUTION SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN PROFIL MAKMUR SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 25/92 SDN. BHD
 
 

 

14. PERMOHONAN BARU PELAN BANGUNAN - BARU 2

 
CADANGAN PEMBANGUNAN DIATAS LOT 1245, MUKIM AYER MOLEK , DAERAH MELAKA TENGAH , HANG TUAH JAYA , MELAKA UNTUK TETUAN PROFIL MAKMUR SDN. BHD.
MENGANDUNGI:
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT (22' X 75')..................... 18 UNIT
2. PENCAWANG ELEKTRIK PADAT ............................. 1 UNIT.
JUMLAH 18 UNIT
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN MY TAG SOLUTION SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN PROFIL MAKMUR SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 25/92 SDN. BHD