Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 14/2022

TARIKH

:

23 OGOS 2022 (SELASA)

MASA

:

11:00 AM

TEMPAT

:

ANJUNG MAKMUR

PENGERUSI

:

YBHG. DATUK BANDAR

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 13/2022 PADA 10-08-2022

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT PB 1

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (SEBAHAGIAN KONSEP BERPAGAR & BERPENGAWAL) DI ATAS HAKMILIK TANAH HSD 68888 PT. 5036, MUKIM BUKIT RAMBAI, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN NOVA PENINSULAR DEVELOPMENT SDN.BHD
MENGANDUNGI :
1)RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT (40’ X 100’ ) ---------------- = 2 UNIT
JUMLAH = 2 UNIT
2) PENCAWANG ELEKTRIK (BANGUNAN 20’ X 25’)------------- = 1 UNIT

(BERPAGAR DAN BERPENGAWAL)
1) RUMAH TERES 2 TINGKAT (22’ X 70’ ) ----------------------- = 56 UNIT
2) RUMAH BANGLO 1 TINGKAT ------------------------------------- = 1 UNIT
JUMLAH = 57 UNIT
3) PONDOK PENGAWAL (P.P)(8’ X 20’)------------------------- = 1 UNIT
4) BILIK MC (20’ X 23’)---------------------------------------------- = 1 UNIT
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
LOO CHIANG SAN
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT PB 2

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT PT 5330 (LOT BARU 18915), MUKIM BUKIT RAMBAI , DAERAH MELAKA TENGAH , MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN KERIS IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD.
1.RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT 40’ X 100’…………………4 UNIT
2.RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT 36’ X 95’ ………………….2 UNIT
3. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT 38’ X 90’…………………2 UNIT
4. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT 45’ X 83’………………… 2 UNIT
4. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT 66’ X 70’…………… 2 UNIT
JUMLAH 12 UNIT
3. PENCAWANG TNB PADAT……………………………….. 1 UNIT
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

3. KERTAS MESYUARAT BERBANGKIT 4.3.1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD BAGI CADANGAN MEMBINA SEBUAH GUDANG TERBUKA DAN PONDOK PENGAWAL BAGI MAKSUD PERENGGAN 22(5)(A) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DI ATAS LOT 4051 (LOT LAMA 2308 GERAN 14999), MUKIM SUNGAI UDANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN HRSB HOLDINGS SDN BHD BAGI TEMPOH 3 TAHUN
PELAN TATATUR
 
Oleh
AHMAD BIN YUSOF
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT BERBANGKIT 4.3.4

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSYEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI CADANGAN PEMBANGUNAN SEBUAH STESEN MINYAK BERSERTA DENGAN RUANG PERNIAGAAN DI ATAS TANAH LOT 10745, MUKIM TANJUNG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN KW AGENCY SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

5. KERTAS MESYUARAT BERBANGKIT 4.3.5

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 6103 LOT 1000, GRN 8129 LOT 1268 & GM 199 LOT 1269, MUKIM TANJUNG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN KIARA HARAPAN SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT BERBANGKIT 4.3.6

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PANGSAPURI SERVIS & RUMAH RESORT AIR (KONSEP BERPAGAR & BERPENGAWAL) DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 65467 LOT 10954 (LOT LAMA PT 867) & PN 66572 LOT 10965 (LOT LAMA PT 932), KAWASAN BANDAR XLIII, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN BONZER DEVELOPMENT SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT KM 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSYEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) DI ATAS TANAH LOT 1411 DAN 1412, MUKIM TANJUNG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA. UNTUK TETUAN FORTUNE SUNBEST SDN. BHD
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

8. KERTAS MESYUARAT KM 2

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MBMB/JP: 10197 SIRI KELULUSAN: A-3670 BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (KONSEP BERPAGAR & BERPENGAWAL) DI ATAS HAKMILIK TANAH HSD 87457 PT 12675 DAN HSD 87459 PT 12676 (LOT LAMA PT 11558 DAN PT11403) MUKIM KRUBONG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN PADUWAN REALTY SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT KM 3

 
PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MBMB/JP: 11986 NO. SIRI KELULUSAN: A-3834 BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 1035 LOT 2800, MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN GROWN MINING & ENGINEERING SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT KM 4

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN KEDUA BIL MBMB/JP. 01560-JLD 3 MELALUI SIRI KELULUSAN A-3184 (P2) BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN BERPAGAR DAN BERPENGAWAL DI ATAS LOT 1160 – 1173 (PT 213 – PT 226) PT 1769, PT 1770 DAN PT 1771 (LOT BARU 1606) MUKIM PADANG TEMU, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN STARWATT REALTY SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN LANJUTAN

 

11. KERTAS MESYUARAT LANJUT TEMPOH 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSYEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56), DI ATAS TANAH PT 6500 (BARU LOT 18003), DENGAN KONSEP BERPAGAR DAN BERPENGAWAL, MUKIM PAYA RUMPUT, DAERAH MELAKA TENGAH — MELAKA. UNTUK TETUAN FIXMAX ENTITY SDN. BHD.
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

12. KERTAS MESYUARAT LANJUT TEMPOH 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN PERUMAHAN MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) DI ATAS LOT 5485 (GM 418), MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
UNTUK TETUAN PERINTIS KENCANA SDN. BHD.
 
Oleh
MOHD NASIR BIN MAHMUD