Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL. 11/2021

TARIKH

:

23 JUN 2021 (RABU)

MASA

:

9:30 AM

TEMPAT

:

BILIK PERBINCANGAN YDP

PENGERUSI

:

YANG DIPERTUA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL. 10/2021 PADA 27-05-2021

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. 1.1 PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG 1 (KM+PK+PB)

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN MEMBINA SEBUAH PEJABAT 2 TINGKAT BERSERTA SEBUAH KOLAM RENANG DI ATAS TANAH PT 14885, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, MPHTJ MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA PERAKUAN JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA PERAKUAN JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN KERJA TANAH
PELAN JALAN DAN PERPARITAN
KERTAS KERJA OSC (PB)
KERTAS KERJA PERAKUAN JKB
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
TETUAN JURURANCANG BANDAR P. GUNASILAN
TETUAN GLC ARCHITECT SDN. BHD.
TETUAN PERUNDING SPCE SDN. BHD.
TETUAN COUNTRY VILLAS RESORT SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 63/99
 
 

 

2. 1.2 PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG 2 (KM+PB)

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN KEDAI PEJABAT 4 TINGKAT DI ATAS LOT 15985 (GMM 1565), MUKIM BUKIT KATIL DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA PERAKUAN JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
KERTAS PENANGGUHAN PERMOHONAN (PB)
 
Oleh
TETUAN AY PLANNING CONSULTANT
TETUAN ARKITEK BINA RUNDING SDN. BHD.
TETUAN AGIBS ENGINEERING & CONSTRUCTION SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 58/99
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

3. 2.1 PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG 3 (PELAN PINDAAN 1)

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MPHTJ/709/6/9/17 SIRI KELULUSAN KM-007-2019 BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 15002 LOT 2305, GRN 15001 LOT 2306 DAN GM 535 LOT 2812 HINGGA GM 537 LOT 2814, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA PERAKUAN JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM
 
Oleh
TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
TETUAN BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 58/99
 
 

 

4. 2.2. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN TUKAR SYARAT SERENTAK DI BAWAH SEKSYEN 124A KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN MENGUBAHSUAI DAN MENUKAR KEGUNAAN BANGUNAN INKUBATOR SEDIADA DARI PEJABAT KE HOTEL BUTIK DI ATAS LOT 15712 MUKIM BUKIT KATIL & LOT 12022 MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA PERAKUAN JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM
 
Oleh
TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
TETUAN PERBADANAN KETUA MENTERI MELAKA
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 44/99
 
 

 

5. 2.3 PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 2

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 55269 LOT 14734, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA PERAKUAN JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
TETUAN TELADAN SETIA SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 43/99
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

 

6. 3.1 PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KERJA TANAH 1

 
CADANGAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN DIBAWAH AKTA 133 BAGI MEMBINA SEBUAH BANGUNAN TEMPAT LETAK KENDERAAN 6 TINGKAT DI ATAS LOT 935, MUKIM PRINGGIT DAN LOT 2451, MUKIM BUKIT BARU, KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
 
Oleh
TETUAN MEINHARDT CONSULTING ENGINEERS
TETUAN TEXAS INSTRUMENTS ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 51/92
 
 

 

7. 3.2 PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KERJA TANAH 2

 
CADANGAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN DI BAWAH AKTA 133 BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 1304, LOT 2405, LOT 2407, LOT 2408, LOT 3157 DAN LOT 3158, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
 
Oleh
TETUAN PERUNDING N&K
TETUAN SUARA KIARAMAS SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 44/92
 
 

D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

 

8. 4.1 PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN JALAN DAN PERPARITAN 1

 
CADANGAN JALAN DAN PERPARITAN DI BAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN MEMBINA SEBUAH KOMPLEKS KOMUNITI DI ATAS HAKMILIK TANAH GM 1227 LOT 26711, MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAN JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA PERAKUAN JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN JALAN DAN PERPARITAN
 
Oleh
TETUAN JURUTERA BERBAKTI
TETUAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN XUE SIN MELAKA.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 56/92
 
 

 

9. 4.2 PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN JALAN DAN PERPARITAN 2

 
CADANGAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN DIBAWAH AKTA 133 BAGI MEMBINA SEBUAH BANGUNAN TEMPAT LETAK KENDERAAN 6 TINGKAT DI ATAS LOT 935, MUKIM PRINGGIT DAN LOT 2451, MUKIM BUKIT BARU, KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA PERAKUAN JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN PINDAAN TEXAS INSTRUMENT
PELAN KERJA TANAH
PELAN JALAN DAN PERPARITAN
 
Oleh
TETUAN MEINHARDT CONSULTING ENGINEERS
TETUAN TEXAS INSTRUMENTS ELECTRONICS MALAYSIA
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 51/92
 
 

 

10. 4.3 PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN JALAN DAN PERPARITAN 3

 
CADANGAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN DI BAWAH AKTA 133 BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 1304, LOT 2405, LOT 2407, LOT 2408, LOT 3157 DAN LOT 3158, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA PERAKUAN JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN KERJA TANAH
PELAN JALAN DAN PERPARITAN
 
Oleh
TETUAN PERUNDING N&K
TETUAN SUARA KIARAMAS SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 44/92
 
 

E. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

 

11. 5.1 PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN BANGUNAN 3

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH KOMPLEKS KOMUNITI 2 1/2 TINGKAT DI ATAS HAKMILIK TANAH GM 1227 LOT 26711, TAMAN ARKED SUTERA JAYA, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC (PB)
KERTAS KERJA PERAKUAN JKB
PELAN BANGUNAN
PELAN TAPAK
 
Oleh
TETUAN ARCHITECT P.WANG
TETUAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN XUE SIN MELAKA
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 57/92
 
 

 

12. 5.3 PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN BANGUNAN 5

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN TEMPAT LETAK KENDERAAN 6 TINGKAT DI ATAS LOT 935, MUKIM PRINGGIT DAN LOT 2451, MUKIM BUKIT BARU, KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA.
KERTAS KERJA OSC (PB)
KERTAS KERJA PERAKUAN JKB
PELAN BANGUNAN
PELAN TAPAK
 
Oleh
TETUAN KC LAU ARCHITECT
TETUAN TEXAS INSTRUMENTS ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 51/92
 
 

F. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN LANDSKAP

 

13. PERMOHONAN PELAN LANDSKAP

 
PERMOHONAN PELAN LULUS LANDSKAP CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN PEJABAT KESELAMATAN DI KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM) DI ATAS SEBAHAGIAN LOT PT6557 (HSD17176) MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA JABATAN LANDSKAP
 
Oleh
TETUAN EDUP DESIGN SDN. BHD.
TETUAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
 
 

G. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT (KERJA UBAHSUAI KECIL)

 

14. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIAADA DI DT 618 (LOT 167) LORONG IDAMAN 6, TAMAN DESA IDAMAN, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA MELAKA.
UNTUK : CHONG KOK SHYAN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

15. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT SEDIADA DI NO 6 (PT 24444), JALAN OR 7, TAMAN OZANA RESIDENCE, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : LOW KIAN BOO & LIM BEE HAR
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

16. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN UBAHSUAI DAN TAMBAHAN KEPADA : I) 2 BLOK RUMAH PANGSA KOS RENDAH 3 TINGKAT (138 UNIT) UNTUK PEKERJA DI ATAS PLOT 20(A), MUKIM DURIAN TUNGGAL, HANG TUAH JAYA,MELAKA TETUAN URUSB PERTIWI SDN BHD
 
Oleh
THIRILOGACHANDRAN JAYASANGAR
 
 

 

17. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI KEPEDA RUMAH KEDIAMAN (BANGLO) 2 TINGKAT YANG SEDIADA NO.12, (PT10253) JALAN ENGGANG 4A, TAMAN ENGGANG, MUKIM DURIAN TUNGGAL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK EN.SUBRAMANIAM A/L VELLASAMY & PN. JAMUNA A/P R. SUPPIAH
 
Oleh
KUA CHONG BENG
 
 

 

18. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BANGLO 1 1/2 TINGKAT SEDIADA DI NO.3 (PT 10456) JALAN ANJUNG BAKAWALI 2, TAMAN ANJUNG BAKAWALI, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK EN. YEOW JING HUI & PANG PEI SHIN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

19. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH SESEBUAH 1 1/2 TINGKAT SEDIADA DI NO.8 (LOT 27531), JALAN ANJUNG AKASIA 9, TAMAN ANJUNG GAPAM, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK: NOORLIN BINTI WAYOT.
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

20. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT SEDIADA DI NO. 6 (LOT 18316), JALAN TU 12, TAMAN TASIK UTAMA, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : NADIA SYAHIRAH BINTI SUHAIMI
 
Oleh
AZIZUL AZWAR BIN ABD AZIZ
 
 

 

21. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH KEDIAMAN SATU TINGKAT JENIS KEKAL DI ATAS LOT 32692 ( PT 24898), JALAN OR 1, TAMAN OZANA RESIDEN, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH,
HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN PDG DEVELOPMENT SDN. BHD
 
Oleh
KHOO HENG PENG
 
 

H. PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

 
KERTAS PEMAKLUMAN JAB KAWALAN BANGUNAN
 
 

I. HAL-HAL LAIN

 

22. KERTAS KERJA PERMOHONAN LANJUTAN TEMPOH KEBENARAN MERANCANG UNTUK DIPERAKUKAN

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKYSEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN RUMAH TERES (LINK HOUSE JENIS A&B) DENGAN KONSEP BERPAGAR DAN BERPENGAWAL DI ATAS TANAH HAKMILIK GM 14 LOT 1045, MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
TETUAN JURURANCANG BANDAR P. GUNASILAN
TETUAN POPULAR TALENTS SDN. BHD.