Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 02/2023

TARIKH

:

17 JANUARI 2023 (SELASA)

MASA

:

2:00 PM

TEMPAT

:

BILIK MESYUARAT HANG TUAH, ARAS 2,BANGUNAN KOMPLEKS MELAKA MALL, MPHTJ

PENGERUSI

:

YANG DI PERTUA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 01/2023 PADA 04-01-2023

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

1. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 1

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MPHTJ/709/6/12/19 JLD.3
SIRI KELULUSAN KM-013/2022 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172), PENYERAHANBALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA (AKTA 828) BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR SECARA BERFASASELUAS 90.49 EKAR DI ATASLOT 62452, 63834, 63833 DAN 64407,MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (A2)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KAMAL FAKHRI PLANNING SERVICES
PEMOHON : TETUAN YAYASAN MELAKA
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 48/99
 
 

 

2. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 2

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN KETIGA BIL. MPHTJ/709/6/12/18 JLD. 4 SIRI KELULUSAN KM-025/2022 BAGI PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 55269 LOT 14734, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN) A2
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN TELADAN SETIA SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 41/99
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

 

3. PERMOHONAN BARU PELAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN - BARU 1

 
PERMOHANAN KERJA TANAH BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN DI ATAS LOT 1686, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUATUR KERJA TANAH
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN AES CONSULT
PEMOHON : TETUAN TETUAN MONT STONE DEVELOPMENT SDN BHD
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 34/92 HARI
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KERJA TANAH DI BAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (KONSEP BERPAGAR DAN BERPENGAWAL) MENGANDUNGI:
1. RUMAH TERES LOT ZERO 2 TINGKAT JENIS A ( 22’X 70')…………………………… 32 UNIT
2. RUMAH TERES LOT ZERO 2 TINGKAT JENIS B ( 22’X 65')…………………………… 60 UNIT
JUMLAH…………………………….. 92 UNIT
3. PONDOK PENGAWAL......................................................................................... 1 UNIT
4. BILIK MC.............................................................................................................. 1 UNIT
5. PE PADAT .............................................................................................................1 UNIT
DI ATAS HAKMILIK GM 1729 LOT 63397, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUATUR KERJA TANAH
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN IPE CONSULT
PEMOHON : TETUAN SKYWIZ GROUP SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 26/92 HARI
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

 

5. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHANAN JALAN DAN PERPARITAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN DI ATAS LOT 1686, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUATUR JALAN DAN PARIT
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN AES CONSULT
PEMOHON : TETUAN TETUAN MONT STONE DEVELOPMENT SDN BHD
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 34/92 HARI
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN JALAN DAN PERPARITAN DI BAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (KONSEP BERPAGAR DAN BERPENGAWAL) MENGANDUNGI:
1. RUMAH TERES LOT ZERO 2 TINGKAT JENIS A ( 22’X 70')…………………………… 32 UNIT
2. RUMAH TERES LOT ZERO 2 TINGKAT JENIS B ( 22’X 65')…………………………… 60 UNIT
JUMLAH…………………………….. 92 UNIT
3. PONDOK PENGAWAL......................................................................................... 1 UNIT
4. BILIK MC.............................................................................................................. 1 UNIT
5. PE PADAT .............................................................................................................1 UNIT
DI ATAS HAKMILIK GM 1729 LOT 63397, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUATUR JALAN DAN PARIT
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN IPE CONSULT
PEMOHON : TETUAN SKYWIZ GROUP SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 26/92 HARI
 
 

D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT (KERJA UBAHSUAI KECIL)

E. PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

 
KERTAS KERJA JAB. KAWALAN BANGUNAN
 
 

F. HAL-HAL LAIN

 

7. KERTAS KERJA PERMOHONAN NAMA TAMAN 1

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 1686, MUKIM BUKIT KATIL, HANG TUAH JAYA MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN TH YEOW ARCHITECT
PEMOHON : TETUAN MONT STONE DEVELOPMENT SDN. BHD.
 
 

 

8. KERTAS KERJA PERMOHONAN NAMA TAMAN 2

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN MAMPU MILIK DI ATAS HAKMILIK TANAH HSM 2148 PT 16783 (LOT LAMA 13989), MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN LOOK DESIGN ARCHITECT
PEMOHON : USAHAMA TETUAN LEMBAGA PERUMAHAN MELAKA & TETUAN DELTA DIVERSIFIED SDN.BHD.
 
 

 

9. KERTAS KERJA PERMOHONAN LANJUTAN TEMPOH KEBENARAN MERANCANG UNTUK DIPERAKUKAN

 
PERMOHONAN PELANJUTAN KEBENARAN MERANCANG BAGI PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. FAIL MBMB/JP.08917 NO SIRI A-3539 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) DI ATAS TANAH LOT 1700 BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN 10 TINGKAT RUMAH PANGSAPURI BLOK A DAN B DENGAN KONSEP BERPAGAR DAN BERPENGAWAL, MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN JURURANCANG BANDAR P. GUNASILAN
PEMOHON : TETUAN MEADOW ASSETS SDN. BHD.