Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 02/2023

TARIKH

:

17 JANUARI 2023 (SELASA)

MASA

:

2:00 PM

TEMPAT

:

BILIK MESYUARAT HANG TUAH, ARAS 2,BANGUNAN KOMPLEKS MELAKA MALL, MPHTJ

PENGERUSI

:

YANG DI PERTUA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 01/2023 PADA 04-01-2023

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

1. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 1

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MPHTJ/709/6/12/19 JLD.3
SIRI KELULUSAN KM-013/2022 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172), PENYERAHANBALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA (AKTA 828) BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR SECARA BERFASASELUAS 90.49 EKAR DI ATASLOT 62452, 63834, 63833 DAN 64407,MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (A2)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KAMAL FAKHRI PLANNING SERVICES
PEMOHON : TETUAN YAYASAN MELAKA
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 48/99
 
 

 

2. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 2

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN KETIGA BIL. MPHTJ/709/6/12/18 JLD. 4 SIRI KELULUSAN KM-025/2022 BAGI PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 55269 LOT 14734, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN) A2
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN TELADAN SETIA SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 41/99
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

 

3. PERMOHONAN BARU PELAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN - BARU 1

 
PERMOHANAN KERJA TANAH BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN DI ATAS LOT 1686, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUATUR KERJA TANAH
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN AES CONSULT
PEMOHON : TETUAN TETUAN MONT STONE DEVELOPMENT SDN BHD
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 34/92 HARI
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KERJA TANAH DI BAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (KONSEP BERPAGAR DAN BERPENGAWAL) MENGANDUNGI:
1. RUMAH TERES LOT ZERO 2 TINGKAT JENIS A ( 22’X 70')…………………………… 32 UNIT
2. RUMAH TERES LOT ZERO 2 TINGKAT JENIS B ( 22’X 65')…………………………… 60 UNIT
JUMLAH…………………………….. 92 UNIT
3. PONDOK PENGAWAL......................................................................................... 1 UNIT
4. BILIK MC.............................................................................................................. 1 UNIT
5. PE PADAT .............................................................................................................1 UNIT
DI ATAS HAKMILIK GM 1729 LOT 63397, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUATUR KERJA TANAH
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN IPE CONSULT
PEMOHON : TETUAN SKYWIZ GROUP SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 26/92 HARI
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

 

5. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHANAN JALAN DAN PERPARITAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN DI ATAS LOT 1686, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUATUR JALAN DAN PARIT
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN AES CONSULT
PEMOHON : TETUAN TETUAN MONT STONE DEVELOPMENT SDN BHD
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 34/92 HARI
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN JALAN DAN PERPARITAN DI BAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (KONSEP BERPAGAR DAN BERPENGAWAL) MENGANDUNGI:
1. RUMAH TERES LOT ZERO 2 TINGKAT JENIS A ( 22’X 70')…………………………… 32 UNIT
2. RUMAH TERES LOT ZERO 2 TINGKAT JENIS B ( 22’X 65')…………………………… 60 UNIT
JUMLAH…………………………….. 92 UNIT
3. PONDOK PENGAWAL......................................................................................... 1 UNIT
4. BILIK MC.............................................................................................................. 1 UNIT
5. PE PADAT .............................................................................................................1 UNIT
DI ATAS HAKMILIK GM 1729 LOT 63397, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUATUR JALAN DAN PARIT
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN IPE CONSULT
PEMOHON : TETUAN SKYWIZ GROUP SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 26/92 HARI
 
 

D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

 

7. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN DI ATAS HAKMILIK TANAH PM 1453 LOT 12270 DAN PM 1454 LOT 12271, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN BUDI PANORAMA SDN. BHD. MENGANDUNGI :

LOT PERNIAGAAN (HAKMILIK STRATA)
1) KEDAI / PEJABAT 3 TINGKAT (20’ X 70’) -------------- 56 UNIT
2) KEDAI / PEJABAT 3 TINGKAT (22’ X 60’) -------------- 4 UNIT
3) KEDAI / PEJABAT 3 TINGKAT (24’ X 55’) –------------ 6 UNIT
4) KEDAI / PEJABAT 3 TINGKAT (28’ X 45’) –------------ 8 UNIT
5) BANGUNAN PEJABAT 3 TINGKAT (28’ X 70’) –------- 1 UNIT
6) BANGUNAN PEJABAT 3 TINGKAT (78’ X 30’) –------- 1 UNIT
JUMLAH = 76 UNIT
7) BILIK M.C (ARAS BAWAH) 13’X 32’ ------------------------ 1 UNIT
8) PENCAWANG LEKTRIK (20’ X 35’) ------------------------- 1 UNIT
9) PENCAWANG LETRIK COMPACT (4M X 7M) ------------ 1 UNIT
 
Oleh
TAN KA YONG
 
 

 

8. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR-CAMPUR (FASA 3) YANG MENGANDUNGI:
1)KEDAI/PEJABAT 1 1/2 TINGKAT - 54 UNIT
2)KEDAI/PEJABAT MAMPU MILIK 1 1/2 TINGKAT - 12 UNIT
3)RUMAH MAMPU MILIK 1 TINGKAT - 224 UNIT
4)PENCAWANG ELEKTRIK TNB - 1 UNIT
DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 14734, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK
TETUAN TELADAN SETIA SDN BHD
 
Oleh
ONG RAE LYNN
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH KEDAI SEBERGUNA TERBUKA JENIS KEKAL DI ATAS LOT 5645, JALAN MALIM JAYA 2, TAMAN MALIM JAYA, MUKIM BACHANG, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : TETUAN WESB LAND SDN. BHD.
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH BENGKEL PERALATAN 1 TINGKAT DI ATAS SEBAHAGIAN PT 26142, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK TETUAN AYER KEROH COUNTRY CLUB BERHAD.
 
Oleh
TAN KA YONG
 
 

 

11. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GM 1123 LOT 1304, GRN 14338 LOT 2405, GRN 14526 LOT 2407, GRN 22611 LOT 2408, GRN 31064 LOT 3157 DAN GRN 31065 LOT 3158,MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN SUARA KIARAMAS SDN.BHD
MENGANDUNGI:
1. RUMAH TERES 2 TKT JENIS A (6706X21336)----------------------------------------------------------- = 191 UNIT
2. RUMAH TERES 2 TKT JENIS B (6706X21336)---------------------------------------------------------- = 166 UNIT
LOT PERUMAHAN RUMAH BANDAR (BLOK A)
3. RUMAH BANDAR MAMPU MILIK 2 TKT (7315X13716)----------------------------------------------- = 216 UNIT
4. RUMAH BANDAR KOS SEDERHANA RENDAH 2 TKT (7315X12192)---------------------------- = 16 UNIT
LOT PERUMAHAN RUMAH BANDAR (BLOK B)
5. RUMAH BANDAR KOS SEDERHANA RENDAH 2 TKT (7315X12192)---------------------------- = 56 UNIT
6. RUMAH BANDAR KOS RENDAH 2 TKT (7315X12192)----------------------------------------------- = 72 UNIT
JUMLAH = 713 UNIT
7. PONDOK PENGAWAL DAN PINTU GERBANG -------------------------------------------------------- = 1 UNIT
8. PENCAWANG LETRIK ----------------------------------------------------------------------------------------- = 2 UNIT
LOT PERUMAHAN RUMAH BANDAR (BLOK A )
9. BILIK MC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 1 UNIT
LOT PERUMAHAN RUMAH BANDAR (BLOK B)
10. BILIK MC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 1 UNIT
 
Oleh
LOO CHIANG SAN
 
 

 

12. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT RUMAH SESEBUAH 2 TINGKAT DI ATAS LOT 5155, JALAN WAKAF UTAMA 6, MUKIM BUKIT KATIL,MELAKA TENGAH, MELAKA.
UNTUK TETUAN PROF. DATUK DR. MIZAN BIN HITAM
 
Oleh
MOHAMAD MULHAF BIN AMROSE
 
 

 

13. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA RUANG PEJALAN KAKI (WALKWAY) JENIS BERBUMBUNG DI ATAS SEBAHAGIAN PT 6560, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
 
Oleh
AZIZUL AZWAR BIN ABD AZIZ
 
 

 

14. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH KEDIAMAN 1 TINGKAT JENIS KEKAL DI ATAS LOT 1250, JALAN KAMPUNG BARU, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : EN. PHUAH CHAI HOCK
 
Oleh
ROZANNA BINTI BAHAROM
 
 

 

15. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN YANG DILULUSKAN DALAM FAIL NO. MPHTJ/JKB/02023/05/2013 BERTARIKH 3 OGOS 2020 BAGI CADANGAN MEMBINA 1 UNIT RUMAH KEDIAMAN 2 TINGKAT DI ATAS LOT 27107 ( LOT LAMA 1948,1949,1950 & 1951), TAMAN BERENDAM, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : ENCIK LIM I -LIANG
 
Oleh
ROZANNA BINTI BAHAROM
 
 

 

16. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PEMBANGUNAN KEDAI/PEJABAT 2 TINGKAT
TERDIRI DARIPADA :
1). FASA 13 --- 32 UNIT
- BLOCK MS7 - 8 UNIT ( PT14838 - PT14845 )
- BLOCK MS8 - 13 UNIT ( PT14846 - PT14858 )
- BLOCK MS9 - 11 UNIT ( PT14859 - PT14869 )

DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 3727, MUKIM AYER PANAS,
JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK TETUAN PADUWAN REALTY SDN BHD
 
Oleh
SHAHBANI BIN AHMAD
 
 

 

17. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PEMBANGUNAN KEDAI/PEJABAT 2 TINGKAT
TERDIRI DARIPADA :
1). FASA 14 --- 38 UNIT
- BLOCK MS4 - 14 UNIT ( PT4781 - PT4794 )
- BLOCK MS5 - 14 UNIT ( PT4795 - PT4808 )
- BLOCK MS6 - 10 UNIT ( PT4809 - PT4818 )

2). FASA 15 --- 39 UNIT
- BLOCK MS1 - 11 UNIT ( PT4742 - PT4752 )
- BLOCK MS2 - 14 UNIT ( PT4753 - PT4766 )
- BLOCK MS3 - 14 UNIT ( PT4767 - PT4780 )

DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 14552, MUKIM AYER MOLEK,
MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK TETUAN PADUWAN REALTY SDN BHD
 
Oleh
SHAHBANI BIN AHMAD
 
 

E. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT (KERJA UBAHSUAI KECIL)

 

18. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI PADA BAHAGIAN BELAKANG DAN HADAPAN RUMAH TERES DUA TINGKAT SEDIADA DI NO 102 (PT 14301), JALAN SEJAHTERA 3, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH , HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK:- NOOR IQMAL BIN ISHA DAN NOOR HIDAYAH BINTI ISHA
 
Oleh
MOHD FUAD BIN AHMAD
 
 

 

19. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 1/2 TINGKAT SEDIADA DI NO.69 ( PT 24654 ), JALAN OR 8, TAMAN OZANA RESIDEN, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK KOR HONG GUAN & NG SIEW KEE
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

20. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 1/2 TINGKAT SEDIADA DI NO.55 ( PT 24593 ), JALAN OR 10, TAMAN OZANA RESIDEN, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK LEE BEE SHIN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

21. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 1/2 TINGKAT SEDIADA DI NO.30 ( PT 24635 ), JALAN OR 8, TAMAN OZANA RESIDEN, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK LAI YEE CHEONG, LAI KIAN CHEONG, LAI FAH CHEONG & LAI KOK CHEONG
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

22. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO.58 (PT 15798), JALAN SEJAHTERA 8, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK NORHAFIZAH BINTI RAZAK
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

23. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO.119 (PT 15844), JALAN SEJAHTERA 8, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK MUHAMMAD KUHAQIMI BIN A.RASID
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

24. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI PADA BAHAGIAN BELAKANG DAN HADAPAN RUMAH TERES DUA TINGKAT SEDIADA DI NO 120 (PT 14125), JALAN SEJAHTERA 2, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK :- KHAIRUL KHAIZAN BIN KASIMI DAN TUAN NORLI NUR SHAKILA BINTI MEGAT YAHYA
 
Oleh
MOHD FUAD BIN AHMAD
 
 

 

25. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI PADA BAHAGIAN BELAKANG DAN HADAPAN RUMAH TERES DUA TINGKAT SEDIADA DI NO 130 (PT 15672),JALAN SEJAHTERA 7, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH , HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK:- GOGULAN A/L SELVARAJU
 
Oleh
MOHD FUAD BIN AHMAD
 
 

 

26. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI PADA BAHAGIAN BELAKANG DAN HADAPAN RUMAH TERES DUA TINGKAT SEDIADA DI NO 134 (PT 14285),JALAN SEJAHTERA 3, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH , HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK:- NORAISAH ATASAH BINTI RASOL DAN KINIRI BIN LIHONDO
 
Oleh
MOHD FUAD BIN AHMAD
 
 

 

27. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO 12 (LOT 3286), LORONG BERINGIN 1, TAMAN BERINGIN, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.

UNTUK:
AHMAD SAFWAN BIN AZAHID
AHMAD SOLIHIN BIN AZAHID
AZAHID BIN MOHD AZALI
NUR SOLEHA BINTI AZAHID
NUR SYAHIRA BINTI AZAHID
SURA BINTI ABDUL WAHAB
 
Oleh
HJ BADROL HISHAM BIN A. AZIZ
 
 

 

28. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO. 33, LOT. 15209, JALAN MJ 56, TAMAN MERDEKA JAYA FASA 2, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TAN WEI YEN
 
Oleh
SUNDRAN A/L ARJUNAN
 
 

 

29. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO. 37, LOT. 15207, JALAN MJ 56, TAMAN MERDEKA JAYA FASA 2, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK JULIANOUS KETIHUS
 
Oleh
SUNDRAN A/L ARJUNAN
 
 

 

30. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO. 16 (LOT 13635), JALAN TU 60, TAMAN TASIK UTAMA, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK
TEH LIONG ANN & SIA KIM LEE
 
Oleh
TOH KIA KOCK
 
 

 

31. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO. 42, LOT. 15233, JALAN MJ 56 / 1, TAMAN MERDEKA JAYA FASA 2, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK LOW PEK HUN
 
Oleh
SUNDRAN A/L ARJUNAN
 
 

 

32. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH KEDIAMAN SEDIADA DI NO. 10 (PT 25337), JALAN SERI PURI 3, TAMAN SERI PURI, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK AHMAD ZHARIF BIN MAIROP & NURUL ASHIQIN BINTI HASAN
 
Oleh
MUHD AFANDI BIN MUSA
 
 

 

33. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAHAGIAN DALAMAN PADA KEDAI / PEJABAT 2 TINGKAT SEDIADA (TINGKAT 1 SAHAJA) DI ALAMAT NO. 8A (PT 1092) LORONG SETIA 1, TAMAN AYER KEROH HEIGHTS, AYER KEROH, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK : ENCIK POONG HUI ANN DAN PUAN HO LAI NAN.
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

F. PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

 
KERTAS KERJA JAB. KAWALAN BANGUNAN
 
 

G. HAL-HAL LAIN

 

34. KERTAS KERJA PERMOHONAN NAMA TAMAN 1

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 1686, MUKIM BUKIT KATIL, HANG TUAH JAYA MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN TH YEOW ARCHITECT
PEMOHON : TETUAN MONT STONE DEVELOPMENT SDN. BHD.
 
 

 

35. KERTAS KERJA PERMOHONAN NAMA TAMAN 2

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN MAMPU MILIK DI ATAS HAKMILIK TANAH HSM 2148 PT 16783 (LOT LAMA 13989), MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN LOOK DESIGN ARCHITECT
PEMOHON : USAHAMA TETUAN LEMBAGA PERUMAHAN MELAKA & TETUAN DELTA DIVERSIFIED SDN.BHD.
 
 

 

36. KERTAS KERJA PERMOHONAN LANJUTAN TEMPOH KEBENARAN MERANCANG UNTUK DIPERAKUKAN

 
PERMOHONAN PELANJUTAN KEBENARAN MERANCANG BAGI PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. FAIL MBMB/JP.08917 NO SIRI A-3539 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) DI ATAS TANAH LOT 1700 BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN 10 TINGKAT RUMAH PANGSAPURI BLOK A DAN B DENGAN KONSEP BERPAGAR DAN BERPENGAWAL, MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN JURURANCANG BANDAR P. GUNASILAN
PEMOHON : TETUAN MEADOW ASSETS SDN. BHD.