Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Daerah Tanah Merah


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Daerah Tanah Merah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 5/2023

TARIKH

:

4 APRIL 2023 (SELASA)

MASA

:

9:30 AM

TEMPAT

:

BILIK MESYUARAT UTAMA, PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN TANAH MERAH

PENGERUSI

:

YANG DIPERTUA MDTM

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 4/2023 PADA 21-03-2023

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN DI BAWAH JAWATANKUASA KAWAL SELIA MERANCANG DAN MENYELARAS AKTIVITI PEMAJUAN PROJEK PEMBANGUNAN (JKMPPP)

 

1. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN DI BAWAH JAWATANKUASA KAWAL SELIA MERANCANG DAN MENYELARAS AKTIVITI PEMAJUAN PROJEK PEMBANGUNAN (JKMPPP)

 
(MDTM/OSC/M/23/06 JKMPPP) PERMOHONAN SERENTAK KM + PB: PERMOHONAN PERTIMBANGAN JAWATANKUASA KAWAL SELIA MERANCANG DAN MENYELARAS AKTIVITI AKTIVITI PEMAJUAN PROJEK PEMBANGUNAN NEGERI KELANTAN (JKMPP) BAGI KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD (KMTT) UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN MENARA TELEKOMUNIKASI BAGI PROJEK CLAWBACK SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA (SKMM) SETINGGI 60M DI ATAS LOT 928 BERKELUASAN 0.0415 EKAR, KAMPUNG MALAI (MALER), MUKIM BUKIT DURIAN, DAERAH HULU KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN DARUL NAIM. UNTUK TETUAN CELCOM NETWORKS SDN. BHD.
 
Oleh
WAI CHUNG YIN
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN DI BAWAH JAWATANKUASA KAWAL SELIA MERANCANG DAN MENYELARAS AKTIVITI PEMAJUAN PROJEK PEMBANGUNAN (JKMPPP)

 
(MDTM/OSC/M/23/07 JKMPPP) PERMOHONAN SERENTAK KM+PB: PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD (KMTT) UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN MENARA TELEKOMUNIKASI BAGI PROJEK JALINAN DIGITAL NEGERA (JENDELA) SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA (SKMM) SETINGGI 60M DI ATAS LOT 416 BERKELUASAN 0.0484 EKAR, KAMPUNG AIR LARA, MUKIM SOKOR, DAERAH SOKOR, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN DARUL NAIM. UNTUK TETUAN THETA TELECOMS SDN. BHD. NAMA STESYEN : TAMAN KENNETH SOKOR SITE LRD : JEN1_0637
 
Oleh
CHONG CHEE KIT
 
 

 

3. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN DI BAWAH JAWATANKUASA KAWAL SELIA MERANCANG DAN MENYELARAS AKTIVITI PEMAJUAN PROJEK PEMBANGUNAN (JKMPPP)

 
(MDTM/OSC/M/23/08 JKMPPP) PERMOHONAN SERENTAK KM+PB: PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN TAPAK DAN MENARA TELEKOMUNIKASI BAGI PROJEK JALINAN DIGITAL NEGARA (JENDELA) SURUHANJAYA KOMUNIKASI & MULTIMEDIA MALAYSIA (SKMM) SETINGGI 60M DI ATAS LOT 288, KAMPUNG BUKIT SOKOR, MUKIM SOKOR, DAERAH SOKOR, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN DARUL NAIM. UNTUK TETUAN THETA TELECOMS SDN. BHD.
NAMA STESYEN : PERUMAHAN LADANG KERILLA SITE LRD : JEN1_0639
 
Oleh
WAI CHUNG YIN
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN DI BAWAH JAWATANKUASA KAWAL SELIA MERANCANG DAN MENYELARAS AKTIVITI PEMAJUAN PROJEK PEMBANGUNAN (JKMPPP)

 
(MDTM/OSC/M/23/09 JKMPPP) PERMOHONAN SERENTAK KM+PB: PERMOHONAN PERTIMBANGAN JAWATANKUASA KAWAL SELIA MERANCANG DAN MENYELARAS AKTIVITI AKTIVITI PEMAJUAN PROJEK PEMBANGUNAN NEGERI KELANTAN (JKMPPP) BAGI KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD (KMTT) UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN MENARA TELEKOMUNIKASI BAGI PROJEK JALINAN DIGITAL NEGERA (JENDELA) SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA (SKMM) SETINGGI 60M DI ATAS LOT 945 BERKELUASAN 0.0484 EKAR, KAMPUNG PANJANG, MUKIM SOKOR, DAERAH SOKOR, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN DARUL NAIM. UNTUK TETUAN THETA TELECOMS SDN. BHD.
 
Oleh
WAI CHUNG YIN
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PELAN SUSUNATUR

 

5. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PELAN SUSUNATUR

 
(MDTM/OSC/PS/23/23) PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK CADANGAN PELAN SUSUN ATUR BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN (RUMAH SESEBUAH) SEKSYEN 124A KTN 1965 UBAH SYARAT DAN PECAH SEMPADAN SERENTAK DI ATAS TANAH SELUAS 1.437 HA, DI ATAS LOT 4887 (GM 1184), MUKIM PASIR GENDA, DAERAH KUSIA, JAJAHAN TANAH MERAH
 
Oleh
MOHAMAD BIN IBRAHIM
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PELAN SUSUNATUR

 
(MDTM/OSC/PS/23/24) PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK PELAN SUSUNATUR BAGI PECAH SEMPADAN DAN UBAH SYARAT DI BAWAH SEKSYEN 124 KTN DI ATAS TANAH SELUAS 0.6088HA LOT 5478 ( GM 1612) MUKIM PASIR GANDA DAERAH KUSIAL JAJAHAN TANAH MERAH KELANTAN
 
Oleh
AHAMAD KAMIL BIN SAAUD
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PELAN SUSUNATUR

 
(MDTM/OSC/PS/23/25) PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BAGI CADANGAN PELAN SUSUNATUR UNTUK PERUMAHAN SEKSYEN 124A KTN DI ATAS TANAH SELUAS 0.6679 HEKTAR LOT 1215 (GM 1862), MUKIM TANAH MERAH, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, NEGERI KELANTAN.
 
Oleh
HJ. ABDUL GHANI BIN JUSOH
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KEJURUTERAAN

 

8. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN PELAN KEJURUTERAAN

 
(MDTM/OSC/KT/23/12) PERMOHONAN KERJA TANAH BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 2 UNIT KEDAI & PEJABAT (BATU) 3 TINGKAT DI ATAS LOT 5659 & LOT 5660, MUKIM MAKA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN DARUL NAIM.
 
Oleh
MOHD ROZI BIN ABDUL GHANI
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN PELAN KEJURUTERAAN

 
(MDTM/OSC/JP/23/11) PERMOHONAN JALAN DAN PARIT BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 2 UNIT KEDAI & PEJABAT (BATU) 3 TINGKAT DI ATAS LOT 5659 & LOT 5660, MUKIM MAKA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN DARUL NAIM.
 
Oleh
MOHD ROZI BIN ABDUL GHANI
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN PELAN KEJURUTERAAN

 
(MDTM/OSC/LJ/23/02) PERMOHONAN LAMPU JALAN BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 2 UNIT KEDAI & PEJABAT (BATU) 3 TINGKAT DI ATAS LOT 5659 & LOT 5660, MUKIM MAKA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN DARUL NAIM.
 
Oleh
MOHD ROZI BIN ABDUL GHANI
 
 

D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN RUMAH SESEBUAH YANG DIKENAKAN SYARAT

 

11. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN PELAN BANGUNAN RUMAH SESEBUAH YANG DIKENAKAN SYARAT

 
(MDTM/OSC/PB/23/46) CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 2 UNIT RUMAH KEDIAMAN (BATU) 1 TINGKAT DI ATAS LOT 21197 & 21198, MUKIM MAKA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, NEGERI KELANTAN DARUL NAIM.
 
Oleh
MOHD KHIR @ HAMIM BIN AHMAD
 
 

 

12. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN PELAN BANGUNAN RUMAH SESEBUAH YANG DIKENAKAN SYARAT

 
(MDTM/OSC/PB/23/53) CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT RUMAH KEDIAMAN BATU 1 TINGKAT DI ATAS LOT PT 2515 (13888) MUKIM TEBING TINGGI, DAERAH ULU KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN
 
Oleh
SHUKRY BIN C.OTHMAN
 
 

 

13. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN PELAN BANGUNAN RUMAH SESEBUAH YANG DIKENAKAN SYARAT

 
(MDTM/OSC/PB/23/54) CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT RUMAH KEDIAMAN SESEBUAH [BATU] ] 1 TINGKAT DI ATAS LOT 12173, MUKIM SOKOR, DAERAH SOKOR, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN.
 
Oleh
MOHD ASHRI AMINUDDIN BIN MOHD YUSSOF
 
 

E. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BUKAN PROJEK (RUMAH SESEBUAH)

 

14. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BUKAN PROJEK (RUMAH SESEBUAH)

 
(MDTM/OSC/PB/23/44) CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT RUMAH KEDIAMAN (BATU) 1 TINGKAT DI ATAS LOT 15024, MUKIM PASIR GENDA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN.
 
Oleh
NIK ABDUL AZIZ BIN NIK DIN
 
 

 

15. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BUKAN PROJEK (RUMAH SESEBUAH)

 
(MDTM/OSC/PB/23/45) CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT RUMAH KEDIAMAN (BATU) 1 TINGKAT DI ATAS LOT 3464, MUKIM TEBING TINGGI, DAERAH ULU KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN.
 
Oleh
NIK ABDUL AZIZ BIN NIK DIN
 
 

 

16. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BUKAN PROJEK (RUMAH SESEBUAH)

 
(MDTM/OSC/PB/23/47) CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT RUMAH KEDIAMAN (BATU) 2 TINGKAT & 1 UNIT GARAJ KERETA DI ATAS LOT 15165 MUKIM PASIR GANDA DAERAH KUSIAL JAJAHAN TANAH MERAH NEGERI KELANTAN
 
Oleh
MOHD KHIR @ HAMIM BIN AHMAD
 
 

 

17. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BUKAN PROJEK (RUMAH SESEBUAH)

 
(MDTM/OSC/PB/23/48) CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT RUMAH KEDIAMAN (BATU) 1 TINGKAT DI ATAS LOT 18514, MUKIM JEDOK, DAERAH JEDOK, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN.
 
Oleh
NIK ABDUL AZIZ BIN NIK DIN
 
 

 

18. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BUKAN PROJEK (RUMAH SESEBUAH)

 
(MDTM/OSC/PB/23/49) CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT RUMAH KEDIAMAN (BATU) 1 TINGKAT DI ATAS LOT PT 3419, MUKIM KUALA PAKU, DAERAH ULU KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN.
 
Oleh
NIK ABDUL AZIZ BIN NIK DIN
 
 

 

19. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BUKAN PROJEK (RUMAH SESEBUAH)

 
(MDTM/OSC/PB/23/50) CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT RUMAH KEDIAMAN (BATU) 1 TINGKAT DI ATAS LOT PT 23097 (HSM 12209), MUKIM PASIR GENDA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, NEGERI KELANTAN.
 
Oleh
SHUKRY BIN C.OTHMAN
 
 

 

20. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BUKAN PROJEK (RUMAH SESEBUAH)

 
(MDTM/OSC/PB/23/51) CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT RUMAH KEDIAMAN 1 TINGKAT [BATU] DIATAS LOT 21150 MUKIM PASIR GENDA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN.
 
Oleh
MOHD ASHRI AMINUDDIN BIN MOHD YUSSOF
 
 

 

21. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BUKAN PROJEK (RUMAH SESEBUAH)

 
(MDTM/OSC/PB/23/52) CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT RUMAH KEDIAMAN (BATU) 1 TINGKAT 1/2 DI ATAS LOT 15190 MUKIM PASIR GANDA DAERAH KUSIAL JAJAHAN TANAH MERAH NEGERI KELANTAN
 
Oleh
MOHD KHIR @ HAMIM BIN AHMAD
 
 

 

22. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BUKAN PROJEK (RUMAH SESEBUAH)

 
(MDTM/OSC/PB/23/55) CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT RUMAH KEDIAMAN SESEBUAH [BATU] ] 1 TINGKAT DI ATAS LOT 20438 (PT 14219), MUKIM PASIR GENDA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN.
 
Oleh
MOHD ASHRI AMINUDDIN BIN MOHD YUSSOF
 
 

F. PEMBENTANGAN PERMOHONAN YANG TELAH DIPINDA MENGIKUT KEPUTUSAN MESYUARAT

 

23. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN YANG TELAH DIPINDA MENGIKUT KEPUTUSAN MESYUARAT

 
(MDTM/OSC/PS/22/68) PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BAGI PELAN SUSUNATUR UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI PECAH SEMPADAN SERTA UBAH SYARAT DI BAWAH SEKSYEN 124A KTN, DI ATA TANAH SELUAS 0.6274 HA, LOT 25421, NO HAKMILIK PM 2172, MUKIM PASIR GENDA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN.
 
Oleh
SABRI BIN YUSOF
 
 

 

24. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN YANG TELAH DIPINDA MENGIKUT KEPUTUSAN MESYUARAT

 
(MDTM/OSC/PS/22/64) PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK PELAN SUSUNATUR PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI PECAH SEMPADAN DAN UBAH SYARAT DI BAWAH SEKSYEN 124A KTN 1965, DI ATAS TANAH SELUAS 1.722 HEKTAR, LOT 1829, GM 2599, MUKIM PASIR GENDA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN DARUL NAIM.
 
Oleh
MOHAMAD BIN IBRAHIM
 
 

 

25. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN YANG TELAH DIPINDA MENGIKUT KEPUTUSAN MESYUARAT

 
(MDTM/OSC/PS/23/10) PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK PELAN SUSUNATUR PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI PENYERAHAN DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D, KTN DI ATAS TANAH SELUAS 1.165 HEKTAR ,LOT PT 3159 HSM 2172 MUKIM TEBING TINGGI , DAERAH ULU KUSIAL ,JAJAHAN TANAH MERAH KELANTAN.
 
Oleh
MOHAMAD BIN IBRAHIM
 
 

 

26. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN YANG TELAH DIPINDA MENGIKUT KEPUTUSAN MESYUARAT

 
(MDTM/OSC/T/22/07) CADANGAN UBAHSUAI DAN TAMBAHAN DALAMAN BAGI 3 UNIT BANGUNAN KEDAI DAN PEJABAT 3 TINGKAT SEDIA ADA, DI ATAS LOT PT 601, PT 602 & PT 603, MUKIM BANDAR TANAH MERAH, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN.
 
Oleh
SHUKRY BIN C.OTHMAN
 
 

 

27. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN YANG TELAH DIPINDA MENGIKUT KEPUTUSAN MESYUARAT

 
(MDTM/OSC/JP/22/09) PERMOHONAN PELAN JALAN & PARIT BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT RUANG KEDAI DAN PAMERAN TERBUKA (KELULI) 1 TINGKAT DI ATAS LOT 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3132 & 3133, MUKIM MAKA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN.
 
Oleh
MOHAMED NASRI BIN RAZALI
 
 

 

28. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN YANG TELAH DIPINDA MENGIKUT KEPUTUSAN MESYUARAT

 
(MDTM/OSC/PS/22/58 LCP) PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK PELAN SUSUNATUR BAGI TUJUAN PECAH SEMPADAN DAN UBAH SYARAT SERENTAK MENGIKUT SEKSYEN 124A (KTN) BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS TANAH SELUAS 3.437 HEKTAR DIATAS LOT 1469 (GM 863), MUKIM BATANG MERBAU, DAERAH HULU KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN.
 
Oleh
MOHAMAD BIN IBRAHIM
 
 

 

29. KERTAS MESYUARAT PERMOHONAN YANG TELAH DIPINDA MENGIKUT KEPUTUSAN MESYUARAT

 
(MDTM/OSC/PS/23/09 LCP) PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BAGI PELAN SUSUNATUR KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1), AKTA 172 BAGI TUJUAN PERMOHONAN PECAH SEMPADAN DAN TUKAR SYARAT SERENTAK SEKSYEN 124A KTN DI ATAS LOT 2878 SELUAS 8.030 EKAR (3.250 HEKTAR), MUKIM PASIR GENDA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN DARUL NAIM
 
Oleh
DATO' TPR. DR. HJ. ZAINUDDIN BIN HJ. IBRAHIM
 
 

 

30. KERTAS MESYUARAT

 
(MDTM/OSC/PB/22/251) CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 2 UNIT BANGUNAN KEDAI DAN PEJABAT 3 TINGKAT DI ATAS LOT 5889 & 5890, MIUKIM MAKA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN.
 
Oleh
SHUKRY BIN C.OTHMAN
 
 

 

31. KERTAS MESYUARAT

 
(MDTM/OSC/PS/22/54) PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI PELAN SUSUNATUR PECAH SEMPADAN DAN UBAH SYARAT (SEKSYEN 124 A, KTN) DI ATAS TANAH SELUAS 1.5172 HEKTAR, LOT 3043 (GM 427), MUKIM PASIR GENDA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN.
 
Oleh
MOHAMAD BIN IBRAHIM
 
 

 

32. KERTAS MESYUARAT

 
(MDTM/OSC/PS/22/30) PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI PELAN SUSUNATUR PECAH SEMPADAN DAN UBAH SYARAT (SEKSYEN 124A, (KTN)) DI ATAS TANAH SELUAS 0.8033 HEKTAR, LOT 658 (GM 1795) MUKIM TANAH MERAH, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN.
 
Oleh
MAT DAUD BIN DERAMAN
 
 

 

33. KERTAS MESYUARAT

 
(MDTM/OSC/PB/21/242) CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 2 UNIT RUMAH BANGLO 1 TINGKAT DI ATAS LOT PT 15920 - PT 15921 DAN 2 UNIT RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT DI ATAS LOT PT 15922 - PT 15923, MUKIM MAKA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN DARUL NAIM.
 
Oleh
AHMAD SUHAIMI BIN HASHIM
 
 

 

34. KERTAS MESYUARAT

 
(MDTM/OSC/PB/22/152) CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 2 UNIT KEDAI & PEJABAT (BATU) 3 TINGKAT DI ATAS LOT 5659 & 5660, MUKIM MAKA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN.
 
Oleh
SHUKRY BIN C.OTHMAN
 
 

 

35. KERTAS MESYUARAT

 
(MDTM/OSC/JP/22/09) PERMOHONAN PELAN JALAN & PARIT BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT RUANG KEDAI DAN PAMERAN TERBUKA (KELULI) 1 TINGKAT DI ATAS LOT 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3132 & 3133, MUKIM MAKA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN.
 
Oleh
MOHAMED NASRI BIN RAZALI