Loading...

Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT PRA OSC BIL 09/2023

TARIKH

:

31 MEI 2023 (RABU)

MASA

:

9:00 AM

TEMPAT

:

BILIK GERAKAN ARAS 4, MBMB

PENGERUSI

:

TUAN SETIAUSAHA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT PRA OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT PRA OSC BIL 08/2023 PADA 18-05-2023

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN

5

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

6

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

7

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

8

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT PB 1

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 14984 – LOT 15013 (PT LAMA PT 1824 – PT 1853 ATAU LOT LAMA 3301), MUKIM KLEBANG KECHIL, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN PEMBINAAN JUARA JAYA SDN. BHD.
MENGANDUNGI :-
1) RUMAH TERES 1 TINGKAT (22’ X 70’) -------------------------------------- = 16 UNIT
2) RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT JENIS A (38’ X 80’) -------------------- = 10 UNIT
3) RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT JENIS B (38’ X 76’) -------------------- = 4 UNIT
JUMLAH = 30 UNIT
PELAN BANGUNAN
KM LULUS
 
Oleh
LOO CHIANG SAN
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT PB 2

 
CADANGAN PEMBANGUNAN 2 BLOK PANGSAPURI SERVIS 36 TINGKAT
(1276 UNIT) YANG MENGANDUNGI :-
FASA 1 :- BLOK A (638 UNIT)
A) RUANG PERNIAGAAN (ARAS 01)
B) 8 TINGKAT TEMPAT LETAK KERETA (ARAS 01 - 08)
C) PUSAT KEMUDAHAN (ARAS 09)
D) 27 TINGKAT PANGSAPURI SERVIS - 638 UNIT(ARAS 09-36)
FASA 2 :- BLOK B (638 UNIT)
A) 8 TINGKAT TEMPAT LETAK KERETA (ARAS 01- 08)
B) PUSAT KEMUDAHAN (ARAS 09)
C) 27 TINGKAT - 638 UNIT (ARAS 09-36)
DI ATAS LOT 15022, KAWASAN BANDAR XLIV, DAERAH MELAKA TENGAH,
MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH.
UNTUK : TETUAN REAL GOLDEN DEVELOPMENT SDN. BHD.
PELAN BANGUNAN
KM LULUS
 
Oleh
TIANG AH SONG@TIANG KAI CHUNG
 
 

 

3. KERTAS MESYUARAT PB 3

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG
MENGANDUNGI :
1) 62 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT JENIS A ( 20' X 70' )
2) 29 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT JENIS B ( 20' X 65' )
3) 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK
4) 1 UNIT MENARA TANGKI AIR BERSERTA RUMAH PAM DAN
TANGKI SEDUT

DI ATAS PT 20460 ( LOT BARU 27084 ) DAN LOT 22776,
MUKIM TANJONG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA

UNTUK TETUAN SERTA LEGA DEVELOPMENT SDN. BHD.
PELAN BANGUNAN
KM LULUS
 
Oleh
YEOW TIANG HOCK
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

4. KERTAS MESYUARAT KM 1

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL: MBMB/JP: 05803-A NO.SIRI KELULUSAN: A-3306 BERTARIKH KELULUSAN: 15 JUN 2012 BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN RUMAH SESEBUAH (BERPAGAR & (BERPENGAWAL & BERPAGAR) ) SECARA BERFASA DAN TAPAK KEMUDAHAN DI ATAS LOT 22426 (PL1 HINGGA PL11) (LOT LAMA : LOT 1082, 1031,726,PT 9926 DAN PT 9927), MUKIM KRUBONG,DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
PELAN TATATUR
 
Oleh
KAMAL FAKHRI BIN ARIFFIN
 
 

 

5. KERTAS MESYUARAT KM 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PERMOHONAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) BAGI CADANGAN PERNIAGAAN DI ATAS LOT 494 (GERAN 22832), 495 (GERAN 6584), 496 (GERAN 6747) DAN 497 (GERAN 6748), KAWASAN BANDAR XXXVI, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
TETUAN : LOO CHOO KUAN DAN LOO SOON HIN
PELAN TATATUR
 
Oleh
HASNUL NAZMI BIN MOHAMMAD
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT KM 3

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 4188 LOT 18452, MUKIM BUKIT RAMBAI, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN KOTABAH RESOURCES SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT KM 4

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSYEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) DI ATAS TANAH LOT 861 BAGI PEMBANGUNAN LOT PERNIAGAAN (RUANG PERNIAGAAN - 4 TINGKAT), MUKIM PADANG TEMU, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN THE CHENG HOON TENG TEMPLE
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

8. KERTAS MESYUARAT KM 5

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 67898 LOT 17810, MUKIM PAYA RUMPUT, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA SECARA USAHA SAMA ANTARA LEMBAGA PERUMAHAN MELAKA DENGAN TETUAN ANJURAN LAGENDA SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT KM 6

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH HMM 983 PT 1925 HINGGA HMM 1008 PT 1950 (LOT LAMA 14685), MUKIM KLEBANG KECHIL, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN AZMAN BIN IBRAHIM
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT KM 7

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH HMM 2529 LOT PT 20465, MUKIM TANJONG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN SEJATI HALAMAN SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

11. KERTAS MESYUARAT KM 8

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN MEMBINA BANGUNAN PERNIAGAAN / PEJABAT BERSTRATA (AKTA HAKMILIK STRATA 1985 & AKTA PENGURUSAN STRATA 2013) DAN LOT PERNIAGAAN (STESEN MINYAK) DI ATAS LOT 1209, MUKIM TANJONG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN SHANTAWOOD SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

12. KERTAS MESYUARAT KM 9

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD UNTUK CADANGAN MEMBINA BANGUNAN PERNIAGAAN SEMENTARA BAGI MAKSUD PERENGGAN 22 (5) (A) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DI ATAS SEBAHAGIAN HAKMILIK TANAH HSD 88899 LOT PT 237 (LOT BARU 16203) & PN 67896 LOT 16172, KAWASAN BANDAR XLIV, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA BAGI TEMPOH 10 TAHUN UNTUK TETUAN TATMAX CORPORATION SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

13. KERTAS MESYUARAT KM 10

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN KOMUNITI STRATA DI BAWAH AKTA HAKMILIK STRATA 1985 & AKTA PENGURUSAN STRATA 2013 DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 56989 LOT 14561 MUKIM TELOK MAS, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN ORIVIEW REALTY SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

14. KERTAS MESYUARAT KM 11

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 2701 LOT 5204, MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN MAJUTECH JAYA (CENTRAL) SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS