Loading...

Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT PRA OSC BIL 14/2023

TARIKH

:

30 OGOS 2023 (RABU)

MASA

:

2:30 PM

TEMPAT

:

BILIK GERAKAN ARAS 4

PENGERUSI

:

TUAN SETIAUSAHA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT PRA OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT PRA OSC BIL 13/2023 PADA 15-08-2023

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN

5

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

6

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

7

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

8

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT SERENTAK 1

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT PENCAWANG PEMBAHAGI UTAMA (PPU) 33/11KV DAN 1 UNIT PONDOK PENGAWAL DI ATAS PT4142, JALAN AYER MOLEK, TAMBAK PAYA, MUKIM AYER MOLEK, MELAKA TENGAH, MELAKA. UNTUK TENAGA NASIONAL BERHAD
PELAN TATATUR
PELAN BANGUNAN
PELAN JALAN DAN PARIT
 
Oleh
MUHAMMAD ROZI BIN JOHARI
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT SERENTAK 2

 
CADANGAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 5806-LOT 5813, LOT 5814-LOT 5900, LOT 5902-LOT 5998, LOT 5999 & LOT 6002, MUKIM CHENG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN PDG PROPERTY SDN BHD
MENGANDUNGI :
FASA 1
1) KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT (22' X 70') ----------------------- 7 UNIT
2) RUMAH TERES 2 TINGKAT (20' X 70') ------------------------- 62 UNIT
3) RUMAH TERES KOS RENDAH 2 TINGKAT (20' X 55')--- 33 UNIT
4) RUMAH TERES KOS SEDERHANA RENDAH -------------- 19 UNIT
2 TINGKAT (20' X 60') __________________
JUMLAH ---------121 UNIT
5) PENCAWANG ELEKTRIK ------------------------------------------ 1 UNIT
6) PENCAWANG ELEKTRIK PADAT ------------------------------ 1 UNIT
FASA 2
1) KEDAI/PEJABAT 2 TINGKAT (22' X 65') ------------------- 16 UNIT
2) RUMAH TERES 2 TINGKAT (20' X 70') -------------------- 38 UNIT
JUMLAH ----------- 54 UNIT
PELAN BANGUNAN
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

3. KERTAS MESYUARAT PB 1

 
CADANGAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 24 LOT 589 DAN GMM 25 LOT 590, MUKIM PAYA RUMPUT, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA YANG MENGANDUNGI :
1) RUMAH BERKEMBAR JENIS A 1 TINGKAT (48' X 70') - 14 UNIT
2) RUMAH BERKEMBAR JENIS B 2 TINGKAT (36' X 70') - 14 UNIT
3) RUMAH BANGLO 1 TINGKAT - 1 UNIT
UNTUK : TETUAN EVERLUX DEVELOPMENT SDN. BHD.
PELAN BANGUNAN
KM LULUS
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT PB 2

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH STESEN MINYAK DAN KAFE DI ATAS HAKMILIK TANAH HMM 629(PT 12680) & HMM628 (PT 12679), MUKIM KRUBONG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.
UNTUK SERI ALAM RESOURCES SDN.BHD
KM LULUS
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
AZIZUL AZWAR BIN ABD AZIZ
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

5. KERTAS MESYUARAT KM 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN PERUMAHAN MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204E KANUN TANAH NEGARA (AKTA 828) DI ATAS LOT 873 (GMM 1051), KAWASAN BANDAR XXXI, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN REGAL HILL HOLDING (M) SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
MOHD NASIR BIN MAHMUD
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT KM 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD DIBAWAH PERENGGAN 22(5)(A) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN MENDITIKAN STRUKTUR LOJI PEMBANCUH KONKRIT SEMENTARA DAN RUMAH PEKERJA BESERTA KEMUDAHAN SOKONGAN LAIN DI ATAS LOT 12015 (PN 54154), KB XLIV, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
PELAN TATATUR
 
Oleh
HASNUL NAZMI BIN MOHAMMAD
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT KM 3

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD PERUBAHAN MATERIAL PENGGUNAAN BANGUNAN BENGKEL SATU TINGKAT KEPADA PASARAYA BAGI MAKSUD PERENGGAN 22(5)(A) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 20329 PM 472, MUKIM DUYONG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH

UNTUK TETUAN LOTUS'S STORES MALAYSIA SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
MHD ZAIN BIN IBRAHIM
 
 

 

8. KERTAS MESYUARAT KM 4

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PERMOHONAN SERAHBALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) BAGI CADANGAN MEMBINA BANGUNAN HOTEL 7 TINGKAT DI ATAS LOT 274, KAWASAN BANDAR VIII, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN MEGAMAXI PROPERTIES SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
MHD ZAIN BIN IBRAHIM
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT KM 5

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 566 LOT 1246, MUKIM DUYONG, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN JAYA IMPRESIF SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT KM 6

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSYEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828), DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 1308 LOT 1751, MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN BENUA TROPIKA DEV. SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

11. KERTAS MESYUARAT KM 7

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN MEMBINA BANGUNAN PERNIAGAAN / RESTORAN PANDU LALU & LOT KEDAI / PEJABAT DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 12087, KAWASAN BANDAR XLLV, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN ORIENTAL REALTY SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

12. KERTAS MESYUARAT KM 8

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAK MILIK TANAH GRN 6720 LOT 34, GM 150 LOT 37, GRN 12906 LOT 39, GM 151 LOT 40, GRN 4872 LOT 1142, GM 2565 LOT 24668, HSD 86209 LOT PT 18245, HSD 86210 LOT PT 18246 & HSM 5112 LOT PT 20468, MUKIM TANJUNG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN TELADAN SETIA SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

13. KERTAS MESYUARAT KM 9

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN MEMBINA BANGUNAN PERNIAGAAN & PEJABAT (SMALL OFFICE HOME OFFICE) MELALUI (AKTA HAKMILIK STRATA 1985 & AKTA PENGURUSAN STRATA 2013), DI ATAS LOT PT 241 (LOT BARU 16215), KAWASAN BANDAR XLI, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN CHENG FUNG DEVELOPMENT SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

14. KERTAS MESYUARAT KM 10

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GM 383 LOT 3711, MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN TLT LAND DEVELOPMENT SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

15. KERTAS MESYUARAT KM 11

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PANGSAPURI SERVIS BERSTRATA (AKTA HAKMILIK STRATA 1985 & AKTA PENGURUSAN STRATA 2013) DI ATAS LOT 261 & 9372, MUKIM BACHANG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN KOTA SENTRAL SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

16. KERTAS MESYUARAT KM 12

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD BAGI PERUBAHAN MATERIAL PENGGUNAAN TANAH UNTUK CADANGAN MEMBINA PUSAT PENGINAPAN (GLAMPING) BAGI MAKSUD PERENGGAN 22 (5) (A) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DI ATAS LOT 14867 DAN 2787, MUKIM ALAI, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

17. KERTAS MESYUARAT KM 13

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 718 LOT 1017, MUKIM KRUBONG, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA UNTUK BUMIRAYA CERGAS SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

18. KERTAS MESYUARAT KM 14

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GM 116 LOT 1016, MUKIM KRUBONG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK BUMIRAYA CERGAS SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS