Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 11/2024

TARIKH

:

10 JUN 2024 (ISNIN)

MASA

:

9:30 AM

TEMPAT

:

BILIK MESYUARAT HANG TUAH, ARAS 2, BANGUNAN KOMPLEKS MELAKA MALL, MPHTJ

PENGERUSI

:

YBHG. DATIN SAPIAH BINTI HARON

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 10/2024 PADA 28-05-2024

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

 
MAKLUMBALAS MESYUARAT BIL 10 / 2024
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. PERMOHONAN TERTANGGUH SERENTAK PELAN INFRA + PELAN BANGUNAN (1)

 
PB20240405-002
CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN YANG MENGANDUNGI:
1. BANGUNAN SERVIS LORI 1 TINGKAT TERBUKA DAN PEJABAT DUA TINGKAT - 1 UNIT
2. RUMAH SAMPAH - 1 UNIT
3. PONDOK PENGAWAL - 1 UNIT
4. RUMAH PAM - 1 UNIT
DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 9148, JALAN AUTOMOTIF 1, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK TETUAN YONMING AUTO (MELAKA) SDN.BHD.
JP20240405-002
CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN SATU TINGKAT TERBUKA UNTUK SERVIS LORI DAN PEJABAT DUA TINGKAT, DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 9148, JALAN AUTOMOTIF 1, MUKIM DURIAN TUNGGAL, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK : TETUAN YONMING AUTO (MELAKA) SDN. BHD

MPHTJ-PB20240405-002
MPHTJ-JP20240405-002
KERTAS KERJA OSC YONMING
KERTAS KERJA JKB YONMING
PELAN YONMING
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN BACAAN KEDUA
PELAN SUSUNATUR JALAN DAN PARIT
 
Oleh
PERMOHONAN SERENTAK TERTANGGUH INFRA + PB
PERUNDING : HYJ ENGINEERING SDN BHD
PEMOHON : TETUAN YONMING AUTO (MELAKA) SDN BHD
TEMPOH PIAGAM : 56/92 HARI
 
 

 

2. PERMOHONAN TERTANGGUH SERENTAK PELAN INFRA + PELAN BANGUNAN (2)

 
MPHTJ-PB20240405-001
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI
UNIT-UNIT SEPERTI BERIKUT:-
A. PEMBANGUNAN FASA 4 (A)
- RUMAH TERES 1 TKT (22' X 65') - 79 UNIT
B. PEMBANGUNAN FASA 4 (B)
- RUMAH TERES 1 TKT (22' X 65') - 34 UNIT
C. PEMBANGUNAN FASA 4 (C)
- RUMAH TERES 1 TKT (20' X 70') - 38 UNIT
- RUMAH TERES 1 TKT (22' X 65') - 7 UNIT
- RUMAH TERES 1 TKT (20' X 60') - 2 UNIT
- RUMAH TERES 1 TKT (20' X 65') - 2 UNIT
D. PEMBANGUNAN FASA 4 (D)
- RUMAH TERES 1 TKT (20' X 70') - 94 UNIT
DI ATAS LOT 10515 - LOT 10668, LOT 10710 - LOT 10733,
LOT 10790 - LOT 10817, LOT 10851 - LOT 10866, LOT 10868 - LOT 10901,
TAMAN SUTERA WANGI, MUKIM BATU BERENDAM
HANG TUAH JAYA, MELAKA

MPHTJ-KT20240405-001
PERMOHONAN KELULUSAN PELAN KERJA TANAH BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN YANG MENGANDUNGI: -
FASA 4A: - RUMAH TERES 1 TINGKAT (22' X 65') - 79 UNIT
FASA 4B: - RUMAH TERES 1 TINGKAT (22' X 65') - 34 UNIT
FASA 4C: - RUMAH TERES 1 TINGKAT (20' X 70') - 38 UNIT, RUMAH TERES 1 TINGKAT (20' X 65') - 2 UNIT, RUMAH TERES 1 TINGKAT (20' X 60') - 2 UNIT, RUMAH TERES 1 TINGKAT (22' X 65') - 7 UNIT
FASA 4D: - RUMAH TERES 1 TINGKAT (20' X 70') - 94 UNIT
FASA 4E: - KEDAI PEJABAT 1 TINGKAT (22' X 65') - 16 UNIT
- KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT (22' X 60') - 32 UNIT
- KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT (22' X 70') - 19 UNIT
- RUMAH TERES 1 TINGKAT (22' X 65') - 49 UNIT
DI ATAS LOT 10226 - LOT 10263, LOT 10367 - LOT 10428, LOT 10493 - LOT 10508, LOT 10515 - LOT 10668, LOT 10710 - LOT 10733, LOT 10790 - LOT 10817, LOT 10851 - LOT 10866, LOT 10868 - LOT 10901 TAMAN SUTERA WANGI, MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN: NUSA MURNI SDN. BHD. DAN MUHAMAD YUSUF BIN JALODIN

MPHTJ-JP20240405-001
PERMOHONAN KELULUSAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI UNIT-UNIT SEPERTI BERIKUT:-

A) PEMBANGUNAN FASA 4(A)
- RUMAH TERES 1 TKT (22’ X 65’) – 79 UNIT
B) PEMBANGUNAN FASA 4(B)
- RUMAH TERES 1 TKT (22’ X 65’) – 34 UNIT
C) PEMBANGUNAN FASA 4(C)
- RUMAH TERES 1 TKT (20’ X 70’) – 38 UNIT
- RUMAH TERES 1 TKT (22’ X 65’) – 7 UNIT
- RUMAH TERES 1 TKT (20’ X 60’) – 2 UNIT
- RUMAH TERES 1 TKT (20’ X 65’) – 2 UNIT
D) PEMBANGUNAN FASA 4(D)
- RUMAH TERES 1 TKT (20’ X 70’) – 94 UNIT

DI ATAS LOT 10515 - LOT 10668, LOT 10710 - LOT 10733, LOT 10790 - LOT 10817, LOT 10851 - LOT 10866, LOT 10868 - LOT 10901, TAMAN SUTERA WANGI, MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK TETUAN: NUSA MURNI SDN. BHD. DAN MUHAMAD YUSUF BIN JALODIN

MPHTJ-PB20240405-001
MPHTJ-KT20240405-001
MPHTJ-JP20240405-001
KERTAS KERJA OSC NUSA MURNI
KERTAS KERJA JKB NUSA MURNI
PELAN NUSA MURNI
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN BACAAN KEDUA
PELAN SUSUNATUR KERJA TANAH
PELAN SUSUNATUR JALAN DAN PARIT
 
Oleh
PERMOHONAN SERENTAK TERTANGGUH INFRA + PB
PERUNDING : IRAS PERUNDING SDN BHD , MUSTAPHA AKITEK
PEMOHON : TETUAN NUSA MURNI SDN BHD DAN MUHAMAD YUSUF BIN JALODIN
TEMPOH PIAGAM : 36/92 HARI
 
 

 

3. PERMOHONAN BARU SERENTAK PELAN INFRA + PELAN BANGUNAN (1)

 
(PERMOHONAN SERENTAK PELAN INFRA + BANGUNAN)
CADANGAN JALAN DAN PARIT UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN 4 TINGKAT ASRAMA PEKERJA DI KAWASAN PERINDUSTRIAN BATU BERENDAM DI ATAS TANAH LOT 9209, MUKIM BACHANG, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN FAIRWAY REVIEW SDN. BHD.
(MPHTJ-JP20240429-001)

CADANGAN PEMBANGUNAN YANG MENGANDUNGI :
1. BANGUNAN ASRAMA PEKERJA 4 TINGKAT - 1 UNIT
2. PONDOK PENGAWAL - 1 UNIT
3. TEMPAT PEMUNGGUTAN SAMPAH BERPUSAT - 1 UNIT
DI ATAS LOT 9209, JALAN PERINDUSTRIAN BACHANG BARU 5, KAWASAN PERINDUSTRIAN BATU BERENDAM, MUKIM BACHANG, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
(MPHTJ-PB20240503-001)

UNTUK TETUAN FAIRWAY REVIEW SDN BHD
KERTAS KERJA OSC FAIRWAY
KERTAS KERJA JKB FAIRWAY
PELAN FAIRWAY
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN BACAAN PERTAMA
PELAN SUSUNATUR JALAN DAN PARIT
 
Oleh
PERMOHONAN BARU SERENTAK INFRA + PB
PERUNDING : MCCALLUM ENGINEERING SDN BHD , AZIZUL AZWAR ARCHITECT
PEMOHON : TETUAN FAIRWAY REVIEW SDN BHD
TEMPOH PIAGAM : 32/92 HARI
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

4. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG 1

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MPHTJ/JPB/0005/4/211 SIRI KELULUSAN KM-003/2021 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN DI ATAS HAKMILIK TANAH PM 1453 LOT 12270 DAN PM 1454 LOT 12271 MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN BUDI PANORAMA SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM : 68/99 HARI
 
 

 

5. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 51 LOT 199, MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (A2)
 
Oleh
PERUNDING : FNA CONCEPT STUDIO
PEMOHON : TETUAN KREATIF KEKAL SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM : 49/99 HARI
 
 

D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

 

6. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN KERJA TANAH DI ATAS LOT 62557, 8669, 8670 & LOT 8671, MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN SKYLINE RESOURCES (M) SDN. BHD.
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUNATUR KERJA TANAH
KERTAS KERJA OSC (PK)
 
Oleh
PERUNDING : MCCALLUM CONSULTANCY
PEMOHON : TETUAN SKYLINE RESOURCES (M) SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 49/92
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH BAGI CADANGAN PEMBINAAN KEDAI 2 TINGKAT YANG MENGANDUNGI:
I) KEDAI 28'-55' X 65'-74' 3 UNIT (2 TINGKAT)
II) PENCAWANG ELEKTRIK (COMPACT SUB 7M X 5M)
III) RUMAH SAMPAH (5M X 3M)
DI ATAS HAKMILIK NO GM 1770, LOT 11372, MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUNATUR KERJA TANAH
KERTAS KERJA OSC (PK)
 
Oleh
PERUNDING : CITYSCAPE GLOBAL ENGINEERING
PEMOHON : TETUAN HUBJAYA SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 39/92
 
 

E. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

 

8. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN JALAN DAN PARIT DI ATAS LOT 62557, 8669, 8670 & LOT 8671, MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN SKYLINE RESOURCES (M) SDN. BHD.
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUNATUR JALAN DAN PARIT
KERTAS KERJA OSC (PK)
 
Oleh
PERUNDING : MCCALLUM CONSULTANCY
PEMOHON : TETUAN SKYLINE RESOURCES (M) SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 49/92
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN BAGI CADANGAN PEMBINAAN KEDAI 2 TINGKAT YANG MENGANDUNGI:
I) KEDAI 28'-55' X 65'-74' 3 UNIT (2 TINGKAT)
II) PENCAWANG ELEKTRIK (COMPACT SUB 7M X 5M)
III) RUMAH SAMPAH (5M X 3M)
DI ATAS HAKMILIK NO GM 1770, LOT 11372, MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
UNTUK TETUAN HUBJAYA SDN. BHD.
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUNATUR JALAN DAN PARIT
KERTAS KERJA OSC (PK)
 
Oleh
PERUNDING : CITYSCAPE GLOBAL ENGINEERING
PEMOHON : TETUAN HUBJAYA SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 39/92
 
 

F. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

 

10. PERMOHONAN BARU PELAN BANGUNAN (1)

 
PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BAGI CADANGAN MEMBINA KEDAI 2 TINGKAT YANG MENGANDUNGI:
I) KEDAI 28'-55' X 65'-74' 3 UNIT (2 TINGKAT)
II) PENCAWANG ELEKTRIK(COMPACT SUB 7MX5M)
III) RUMAH SAMPAH (5MX3M)
DI ATAS HAKMILIK NO.GM 1770 LOT 11372, MUKIM BUKIT BARU, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK TETUAN HUBJAYA SDN. BHD.
KERTAS KERJA OSC HUBJAYA
KERTAS KERJA JKB HUBJAYA
PELAN HUBJAYA
 
Oleh
PERMOHONAN BARU PELAN BANGUNAN
PERUNDING : HAFIZ ARIP ARCHITECT
PEMOHON : TETUAN HUBJAYA SDN BHD
TEMPOH PIAGAM : 26/92 HARI
 
 

 

11. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH BANGLO 2 TINGKAT DI ATAS LOT 10258, JALAN OZ 31, TAMAN OZANA VILLAS, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA

UNTUK EN. LAI TECK SIAN & EN. TEO KAH HOCK
 
Oleh
SAW YONG REN
 
 

 

12. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH BANGLO 2 TINGKAT DI ATAS LOT 10258, JALAN OZ 31, TAMAN OZANA VILLAS, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA

UNTUK EN. LAI TECK SIAN & EN. TEO KAH HOCK
 
Oleh
SAW YONG REN
 
 

 

13. KERTAS MESYUARAT

 
PINDAAN KEPADA PELAN KELULUSAN MPHTJ/JKB/050521001 YANG BERTARIKH 27 MEI 2021 BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI:-
1. RUMAH TERES ZERO 2 TINGKAT - 63 UNIT
DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 1612 HINGGA LOT 1614 (FASA 2), MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA

UNTUK
TETUAN TRISTAR MARVEL SDN. BHD.
 
Oleh
YEOW TIANG HOCK
 
 

 

14. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH BANGLO 1 TINGKAT DI ATAS LOT 11941, JALAN PH 1, TAMAN PUTRA HEIGHT, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK EN TEO KIM LAP & EN TEO RHEN GIE
 
Oleh
KUA CHONG BENG
 
 

 

15. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH BANGLO 1 TINGKAT DI ATAS LOT 11941, JALAN PH 1, TAMAN PUTRA HEIGHT, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK EN TEO KIM LAP & EN TEO RHEN GIE
 
Oleh
KUA CHONG BENG
 
 

 

16. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN KELULUSAN NO FAIL MPHTJ/JKB/03507/06/2019 BERTARIKH 24 JULAI 2019 BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (FASA 1A) DIATAS PT 15341- PT 15417 & PT 15715 ( LOT LAMA 2305, LOT 2306 &LOT 2812 – LOT 2814), MUKIM AYER PANAS, JASIN HANG TUAH JAYA , MELAKA UNTUK TETUAN BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD .
MENGANDUNGI :
FASA 1A
1.RUMAH TERES MAMPU MILIK 1 TINGKAT JENIS A ……………………..….. 57 UNIT
(PT 15361 – PT 15417)
2. RUMAH TERES MAMPU MILIK 1 TINGKAT JENIS B ………………………….. 7 UNIT
(PT 15341 – PT 15347)
3. RUMAH TERES 1 TINGKAT (7620MM X 21336MM) -……………………….. 11 UNIT
(PT 15348 – PT 15358)
4.RUMAH TERES 2 TINGKAT (7620MM X 21336MM) -……………………..…… 2 UNIT
(PT 15359 & PT 15360)
JUMLAH 77 UNIT
5.PENCAWANG ELEKTRIK - ………………………….1 UNIT
(PT 15715)
 
Oleh
LOOK CHEE MENG
 
 

 

17. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA 1 UNIT KEDAI 1 TINGKAT DI ATAS PT 6835, JALAN RAHMAT 1, TAMAN MALIM JAYA, MUKIM BACHANG, MELAKA TENGAH, MELAKA.
UNTUK : TETUAN PEARL GOLD TRADING SDN. BHD.
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

G. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA

 

18. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN UBAHSUAI DALAMAN DAN TUKAR SYARAT KEPADA PUSAT SNOOKER BAGI KEDAI / PEJABAT 3 TINGKAT (TINGKAT 2 SAHAJA) SEDIADA DI NO. 36-1 & NO. 38-1 (MASTER TITLE LOT NO. 19542), JALAN KIP UTAMA, TAMAN KIP UTAMA, MUKIM BACHANG, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK : TETUAN LUCKY QUE SNOOKER CENTRE
 
Oleh
TAN GIN SIANG
 
 

 

19. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA BANGUNAN / STRUKTUR SEMENTARA YANG MENGANDUNGI:
I) PAPAN DENDENG (195M)
II) 1 UNIT PAPAN TANDA PROJEK
III) 7 UNIT RUMAH KONGSI PEKERJA
IV) 1 UNIT SURAU
V ) 1 UNIT PEJABAT TAPAK
VI) 1 UNIT DAPUR / KANTIN
VII) 1 UNIT TANDAS
VIII) 1 UNIT BILIK MANDI
IX ) 1 UNIT RUMAH SAMPAH
DI ATAS LOT 1751 (LOT BARU PT 8323 - PT 8329), MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK :
TETUAN MLCL CONSTRUCTION SDN. BHD.
 
Oleh
YEOW TIANG HOCK
 
 

 

20. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA BANGUNAN / STRUKTUR
SEMENTARA YANG MENGANDUNGI:
I) PAPAN DENDENG (221M)
II) 1 UNIT PAPAN TANDA PROJEK
III) 1 UNIT PAPAN TANDA KESELAMATAN

DI ATAS LOT 1751 (LOT BARU PT 8318 - PT 8322 DAN
PT 8330 - PT 8335), MUKIM BUKIT BARU,
MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.

UNTUK :
TETUAN MLCL CONSTRUCTION SDN. BHD.
 
Oleh
YEOW TIANG HOCK
 
 

 

21. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN KELULUSAN NO. FAIL MPHTJ/JKB/081023001 BERTARIKH 28 DISEMBER 2023 BAGI CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI SERTA TUKAR SYARAT KEGUNAAN BANGUNAN BAGI KEDAI/PEJABAT 3 TINGKAT YANG SEDIADA (TINGKAT SATU DAN TINGKAT DUA SAHAJA) KEPADA SEKOLAH RENDAH AGAMA SWASTA DI NO.49-1 & 49-2 (LOT 8323 ), JALAN BBI 1, TAMAN BUKIT BERUANG INDAH, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : IILM SDN. BHD.
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

H. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT (KERJA UBAHSUAI KECIL)

 

22. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI DI BANGUNAN KUIL 1 TINGKAT YANG SEDIADA NO. PT 2546, JALAN DELIMA 2, TAMAN KERJASAMA, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA MELAKA UNTUK PERSATUAN SRI MUTHU MARIAMMAN ALAYAM
 
Oleh
SUNDRAN A/L ARJUNAN
 
 

 

23. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI PADA RUMAH TERES 2 TINGKAT YANG SEDIADA DI NO. 5 (LOT 7660) JALAN MERBOK 1/6, TAMAN MERBOK SEKSYEN 1, MUKIM BUKIT BARU, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK : LOW AH HENG DAN ONG ENG THYE
 
Oleh
AZIZUL AZWAR BIN ABD AZIZ
 
 

 

24. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BERKEMBAR SETINGKAT SEDIADA DI
NO. 58 (PT 23003), JALAN BKI 17, TAMAN BUKIT KATIL INDAH, MUKIM BUKIT KATIL,
MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK:- UMI JAMILAH BINTI MUSA.
 
Oleh
MD YUSOFF BIN SUKIRAN
 
 

 

25. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BANGLO
1 TINGKAT SEDIADA DI NO 5 (PT 12869), JALAN ANJUNG NILOFAR 2, TAMAN ANJUNG GAPAM, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.

UNTUK:
RABU KASIM BIN ABDUL AZIZ
NURUL EZZAH BINTI ROSLAN
 
Oleh
HJ BADROL HISHAM BIN A. AZIZ
 
 

 

26. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI ATAS NO 1 (PT2666), JALAN CVR 13, COUNTRY VILLAS RESORT, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK , TAN YUNG SIM, YONG CHING SAN, YONG CHUEN CHERN & YONG MEI CHERN.
 
Oleh
AISHAH NORASSYIKIN BINTI MUSTAFFA
 
 

 

27. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI PADA RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO.17 (LOT.7676), JALAN MERBOK 1/6, TAMAN MERBOK, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH,HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK SYAHIRA BINTI MOHD ADNAN
 
Oleh
M. MOHD SIRAJ BIN N.M GHOUSE
 
 

 

28. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI PADA RUMAH TERES 2 TINGKAT YANG SEDIADA DI NO.10 (LOT 3472), JALAN MELAKA BARU 2/3, TAMAN MELAKA BARU, MELAKA TENGAH HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK LOW KIM THIAN
 
Oleh
AZIZUL AZWAR BIN ABD AZIZ
 
 

 

29. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO 22, (PT 14953), JALAN HARMONI 2, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2,MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA

UNTUK:
NUR DAHLIA BINTI ISMAIL
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

30. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO 111 (PT 14879), JALAN HARMONI 2, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA MELAKA

UNTUK:
MUHAMMAD ZAKI BIN JOHARI
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

31. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TREES 2 TINGKAT YANG SEDIADA DI NO 136 (PT 16180), JALAN HARMONI 1, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, HANG TUAH JAYA, MELAKA

UNTUK:
NURFARAHIN BINTI MUSTAFFA
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

32. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT YANG SEDIADA DO NO 88 (PT 15678), JALAN SW 33, TAMAN SUTERA WANGI, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.

UNTUK:
KHOO KIAN HUAT
KHOO KUOK CHENG
LOH SIEW FONG
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

33. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI PADA BANGLO 2 TINGKAT SEDIADA DI NO.1 (PT 3184), JALAN CVR 15, COUNTRY VILLAS RESORT, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : SHANKAR A/L GUNARASA & SARASWATHI A/P RAGUPATHI
 
Oleh
AZIZUL AZWAR BIN ABD AZIZ
 
 

 

34. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO 20 (LOT 12238), JALAN M 39, TAMAN MERDEKA , MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA

UNTUK: TAN POOI CHAI DAN JAY SUAT LAY
 
Oleh
HJ BADROL HISHAM BIN A. AZIZ
 
 

 

35. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO. 21 (LOT 7852), JALAN TAKH 4, TAMAN AYER KEROH HEIGHTS, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH,HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : TAY LIP MEN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

36. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO.68 ( PT 15349 ), JALAN HARMONI 6, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK NOORHASLINA BINTI HAMAZAH
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

37. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN & UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT YANG SEDIADA DI NO. 20 (LOT 3397), JALAN ZAHIR 7, TAMAN MALIM JAYA, MUKIM BACHANG, MELAKA TENGAH HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK GAN TZE YEE
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

38. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO.25 ( PT 15757 ), JALAN HARMONI 10, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK ZULHIRMY BIN MASRAN & NORALIZA BINTI SALLEH
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

39. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT SEDIADA DI NO.31 ( PT 14829 ), JALAN MP 7, TAMAN MERDEKA PERMAI, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK WEE CHEE TEONG & WEE GIM KUAN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

40. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT SEDIADA DI NO 17 (PT 12953), JALAN VISTA KIRANA 1, TAMAN VISTA KIRANA, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.

UNTUK:
TAN CHENG HUAT
 
Oleh
HJ BADROL HISHAM BIN A. AZIZ
 
 

 

41. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO. JA-5703 (LOT. 4231), JALAN BB 2B/1, TAMAN BEMBAN BARU, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK YUKTHESWAR A/L RAMAN
 
Oleh
SUNDRAN A/L ARJUNAN
 
 

 

42. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI
PADA RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO 1(LOT.6298), JALAN BKI 6, TAMAN BUKIT KATIL INDAH, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK.IDRIS BIN AMIN & NOR AZLINA WATI BINTI DAUD.
 
Oleh
M. MOHD SIRAJ BIN N.M GHOUSE
 
 

 

43. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO. 15 ( PT 15572), JALAN SEJAHTERA 6, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TAI WEI SIANG DAN GOH PEI LIAN
 
Oleh
SUNDRAN A/L ARJUNAN
 
 

 

44. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT SEDIADA DI NO.20 ( PT 18219 ), JALAN MH 32 TAMAN BUKIT MUZAFFAR HEIGHTS,
MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK KHAIRIL ASHRIQ BIN ZAINAL ABIDIN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

45. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO. 21 (LOT 6464), JALAN BUKIT BERUANG UTAMA 4, TAMAN BUKIT BERUANG UTAMA, MUKIM BUKIT BARU , MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK KALAISELVAN A/L JAMANAH
 
Oleh
SUNDRAN A/L ARJUNAN
 
 

 

46. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN UBAHSUAI DALAMAM & TUKAR SYARAT PADA KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT SEDIADA (TINGKAT BAWAH SAHAJA) KEPADA TASKA DI NO. 18 (LOT 26454) & NO. 20 (LOT 26453 ), JALAN MITC PRIMA 1, AYER KEROH LAMA, MUKIM BUKIT BARU, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK :
TETUAN TASKA IMPIAN BONDA
 
Oleh
TAN GIN SIANG
 
 

I. PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

 
PEMAKLUMAN KELULUSAN PELAN LANDSKAP
SENARAI PERMOHONAN PELAN BANGUNAN 16 MEI 2024 - 31 MEI 2024
 
 

J. HAL-HAL LAIN

 

47. KERTAS KERJA PERTIMBANGAN PINDAAN KELULUSAN NAMA BANGUNAN

 
KERTAS KERJA CADANGAN PINDAAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MPHTJ/709/6/9/1 SIRI KELULUSAN KM-019/2021 BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN
BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN DI ATAS HAKMILIK TANAH PM 7411 LOT 34778 (LOT LAMA 26128 HINGGA PT 26130) MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
PERUNDING : KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN RANTAU CENDANA SDN. BHD.