Loading...

Permohonan Pelan Jalan Dan Perparitan bagi Industrial Green Lane (IGL)

Pegawai Bertanggungjawab
Tiada Maklumat.
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT ULASAN TBP SURAT_TBP.PDF
2 SURAT PERMOHONAN RASMI SURAT_RASMI.PDF
3 PELAN JALAN DAN PARIT PELAN_JP_*.PDF
4 KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG YANG MASIH SAH KELULUSAN_KM.PDF
5 KELULUSAN KERJA TANAH KECIL YANG MASIH SAH KELULUSAN_KT.PDF
6 PENGIRAAN HIDRAULIK KIRAAN_HIDRAULIK.PDF
7 BORANG ATJ BORANG_ATJ.PDF
8 PERAKUAN MELAKSANAKAN UKURAN AS-BUILT BAGI PEMASANGAN UTILITI BAWAH TANAH PERAKUAN_AS_BUILT.PDF
9 BORANG ANNEX B JPS_BRG_ANNEX_B.PDF
10 DOKUMEN ATJ3/2011 JKR_BORANG_ATJ.PDF
11 BORANG PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PARIT BORANG_MOHON_JP.PDF
12 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF
13 RESIT BAYARAN FI PELAN JALAN DAN PARIT KIRAAN_RESIT_BAYARAN_*.PDF
14 RESIT CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
15 SIJIL PENDAFTARAN PRAKTIS JURUTERA PROFESIONAL (PEPC) SIJIL_PROFESIONAL.PDF
16 PENGESAHAN PERUNDING PENGESAHAN_ALUR_SEMULAJADI.PDF
17 PELAN_SALIRAN_AWALAN PELAN_SALIRAN_AWAL.PDF
18 PELAN UKUR DAN SURAT PERAKUAN JKR JKR_PELAN_SURAT_*.PDF
19 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF
20 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG PERMOHONAN PELAN LANJUTAN/PELAN PEMBAHARUAN TEMPOH KELULUSAN S_RASMI_BRG_*.PDF
21 SALINAN CUKAI TANAH RESIT_CUKAI_TANAH_*.PDF
22 SALINAN CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
23 SALINAN SURAT KELULUSAN ASAL SURAT_KELULUSAN_ASAL_*
24 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Bandaraya Pulau Pinang bagi sebarang pertanyaan.