Loading...

Permohonan Pelan Kerja Tanah bagi Industrial Green Lane (IGL)

Pegawai Bertanggungjawab
Tiada Maklumat.
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT ULASAN TBP SURAT_TBP.PDF
2 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG A S_RASMI_BRG_A_*.PDF
3 BORANG PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH BORANG_KT.PDF
4 KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG YANG MASIH SAH KELULUSAN_KM.PDF
5 PELAN KERJA TANAH PELAN_KT_*.PDF
6 LAPORAN KESTABILAN CERUN/GEOTEKNIK LAPORAN_CERUN.PDF
7 LAPORAN HIDRAULIK LAPORAN_HIDRAULIK.PDF
8 RESIT BAYARAN FI PELAN KERJA TANAH KIRAAN_RESIT_FI.PDF
9 RESIT CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
10 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF
11 SALINAN KELULUSAN LAPORAN KAJIAN ALAM SEKITAR (EIA) LAPORAN_EIA.PDF
12 PERAKUAN MELAKSANAKAN UKURAN AS-BUILT BAGI PEMASANGAN UTILITI BAWAH TANAH PERAKUAN_AS_BUILT.PDF
13 PELAN PEPARITAN SEMENTARA JPS_PELAN_PARIT_*.PDF
14 LAPORAN KAWALAN HAKISAN & KELODAK (ESCP) JPS_LAPORAN_ESCP.PDF
15 BORANG ANNEX C JPS_ANNEX_C_*.PDF
16 LAPORAN SIASATAN TANAH (SOIL INVESTIGATION – SI) JMG_LAPORAN_TANAH.PDF
17 LAPORAN KAEDAH PELETUPAN SECARA TERKAWAL JMG_LAPORAN_PELETUPAN.PDF
18 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG PERMOHONAN PELAN LANJUTAN/PELAN PEMBAHARUAN TEMPOH KELULUSAN S_RASMI_BRG_*.PDF
19 DOKUMEN ATJ3/2011 JKR_BORANG_ATJ.PDF
20 SALINAN CUKAI TANAH RESIT_CUKAI_TANAH*.PDF
21 LAPORAN KERJA LALULINTAS LAPORAN_LALULINTAS.PDF
22 SALINAN CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN*.PDF
23 LAPORAN CERUN LAPORAN_CERUN.PDF
24 SALINAN SURAT KELULUSAN ASAL SURAT_KELULUSAN_ASAL_*.PDF
25 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF
26 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Daerah Labis bagi sebarang pertanyaan.