Loading...
PELAKSANAAN KAEDAH-KAEDAH KELAYAKAN ORANG YANG BOLEH MENYEDIA ATAU MENGEMUKAKAN PELAN SERTA DOKUMEN UNTUK KEBENARAN MERANCANG (TERENGGANU) (PINDAAN) 2020
Dikemaskini pada 01-07-2021 1:52 PM
Baca selanjutnya...
INFOGRAFIK SOP RUMAH PEKERJA DALAM TAPAK BINA
Dikemaskini pada 24-03-2021 3:50 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK JABATAN BOMBA BAGI BANGUNAN PERMIT SEMENTARA
Dikemaskini pada 24-03-2021 3:39 PM
Baca selanjutnya...
Pendaftaran Pemaju/Pemilik
Dikemaskini pada 23-02-2021 1:23 PM
Baca selanjutnya...
PELAKSANAAN SISTEM PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SEMULA AIR HUJAN (SPAH)
Dikemaskini pada 29-09-2020 3:50 PM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.