Loading...
INFOGRAFIK SOP RUMAH PEKERJA DALAM TAPAK BINA
Dikemaskini pada 24-03-2021 3:50 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK JABATAN BOMBA BAGI BANGUNAN PERMIT SEMENTARA
Dikemaskini pada 24-03-2021 3:39 PM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.