Loading...

Permohonan Permit Sementara bagi EVCB

Pegawai Bertanggungjawab
Tiada Maklumat.
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI SURAT_RASMI_*.PDF
2 PELAN DAN PERINCIAN PEMAJUAN PELAN_PERINCIAN_*.PDF
3 BAYARAN WANG PROSES PERMIT SEMENTARA RESIT_WANG_PROSES_PERMIT_SEMENTARA_*.PDF
4 RESIT BAYARAN FI PERMIT SEMENTARA KIRAAN_RESIT_FI_*.PDF
5 SURAT PERSETUJUAN JMB / MC (jika berkaitan) SURAT_JMB_MC_*.PDF
6 SURAT PERAKUAN TNB / PEMEGANG LESEN AWAM PENGAGIHAN SURAT_PERAKUAN_TNB_PLAP_*.PDF
7 SURAT KELULUSAN KONSEP BERSYARAT (KKB) LLM / KKR atau SURAT KELULUSAN KERJA NAIK TARAF LLM / KKR SURAT_KELULUSAN_LLM_KKR_*.PDF
8 BORANG SELF COMPLIANCE DECLARATION BORANG_SCD_*.PDF
9 SALINAN SURAT HAK MILIK TANAH BESERTA RESIT CUKAI TANAH TERKINI (jika berkaitan) SALINAN_CUKAI_HARTA_*.PDF
10 PELAN, GAMBAR TAPAK DAN LUKISAN PELAN_GAMBAR_LUKISAN_*.PDF
11 SALINAN KAD PENGENALAN DAN BORANG 49 SALINAN_CUKAI_PINDAH_MILIK_HARTA_*.PDF
12 RESIT CUKAI HARTA RESIT_CUKAI_HARTA_KM_*.PDF
13 LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (LPS) LPS_*.PDF
14 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Perbandaran Ampang Jaya bagi sebarang pertanyaan.