Loading...
PELAKSANAAN 3 INISIATIF di 10 PBT RINTIS DI DALAM SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE
Dikemaskini pada 05-02-2024 9:49 AM
Baca selanjutnya...
Borang Temujanji Urusan Kaunter Di Unit OSC MPKj
Dikemaskini pada 12-07-2023 1:11 PM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.