Loading...
Tiada Pengemukaan Salinan Hardcopy Kepada Agensi Teknikal Luaran Bermula Jun 2021
Dikemaskini pada 25-05-2021 2:49 PM
Baca selanjutnya...
Takwim Mesyuarat Jawatankuasa Unit Pusat Setempat Tahun 2021
Dikemaskini pada 13-04-2021 8:43 AM
Baca selanjutnya...
Pengemukaan Permohonan Secara Serentak Pelan Kebenaran Merancang Dan Pelan Infrastruktur Bagi Kilang Sesebuah Dan Rumah Sesebuah
Dikemaskini pada 02-03-2021 12:14 PM
Baca selanjutnya...
Borang Temujanji Urusan Kaunter Di Unit OSC MPKj
Dikemaskini pada 04-01-2021 3:05 PM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.