Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 04/2023

TARIKH

:

13 FEBRUARI 2023 (ISNIN)

MASA

:

2:30 PM

TEMPAT

:

BILIK MESYUARAT HANG TUAH, MPHTJ

PENGERUSI

:

YANG DI PERTUA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 03/2023 PADA 01-02-2023

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. PERMOHONAN SERENTAK BARU PELAN KEJURUTERAAN + PELAN BANGUNAN (1)

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PANGSAPURI SERVIS 23 TINGKAT DI ATAS HAKMILIK GRN 3540 LOT 2544 & HAKMILIK GRN 3541 LOT 2545, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN POLYINTAN SDN BHD
YANG MENGANDUNGI :
1) BLOCK C (FASA 1)
I) PANGSAPURI SERVIS (ARAS 1-23)-JENIS A & B --- 199 UNIT
II) PANGSAPURI SERVIS MAMPU MILIK (ARAS 1-13)-JENIS C --- 50 UNIT
III) RUANG PERNIAGAAN (ARAS 1) --- 2 UNIT
IV) KEDAI SERBANEKA (ARAS 9) --- 1 UNIT
V) TEMPAT LETAK KERETA DAN MOTOSIKAL (ARAS 1-8)
VI) TNB, BILIK MC, DLL., UTILITI (ARAS 1)
VII) SURAU L/P DAN DEWAN SERBAGUNA (ARAS 9)
2) PONDOK PENGAWAL
3) RUMAH SAMPAH
4) TAPAK PENCAWANG ELEKTRIK PADAT (4M X 7M)
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUNATUR KERJA TANAH
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA OSC
PELAN BANGUNAN
KERTAS KERJA JABATAN KAWALAN BANGUNAN
 
Oleh
PELAN KEJURUTERAAN / PELAN BANGUNAN
PERUNDING : TETUAN MCCALLUM C&S CONSULTANCY / CP LOI ARCHITECT
PEMOHON : TETUAN POLYINTAN SDN BHD
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 32/92 HARI
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

2. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG 1

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MPHTJ/709/6/12/19 JLD.3
SIRI KELULUSAN KM-013/2022 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172), PENYERAHANBALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA (AKTA 828) BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR SECARA BERFASASELUAS 90.49 EKAR DI ATASLOT 62452, 63834, 63833 DAN 64407,MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (A2)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KAMAL FAKHRI PLANNING SERVICES
PEMOHON : TETUAN YAYASAN MELAKA
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 75/99
 
 

 

3. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG 2

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN KETIGA BIL. MPHTJ/709/6/12/18 JLD. 4 SIRI KELULUSAN KM-025/2022 BAGI PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 55269 LOT 14734, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (A2)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD
PEMOHON : TETUAN TELADAN SETIA SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 68/99
 
 

 

4. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG 3

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD BAGI PEMAJUAN INFRASTRUKTUR PEMBINAAN STRUKTUR PEMANCAR TELEKOMUNIKASI JENIS MULTI FUNGSI JENIS ‘RDS’ SETINGGI 24 METER DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 9767, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, NEGERI MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (A2)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN SW PLANNING CONSULTANTS SDN. BHD
PEMOHON : TETUAN MELAKA ICT HOLDINGS SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 34/98
 
 

 

5. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 1

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 26772 LOT 4672 (LOT BARU 14716), PN 56885 LOT 14717 DAN PN 56854 LOT 14718, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (A2)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN RIVERWELL RESOURCES SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 68/99
 
 

 

6. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSESKYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA (AKTA 828) DI ATAS LOT 27127, PT 16804 (LOT BARU LOT 27226) DAN PT 16805 (LOT BARU LOT 27227), MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (A2)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KAMAL FAKHRI PLANNING SERVICES
PEMOHON : TETUAN PEMBANGUNAN WAMULIA SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 47/99
 
 

 

7. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 3

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN PAMERAN KERETA & PUSAT SERVIS DI ATAS SEBAHAGIAN HAKMILIK TANAH GRN 13148 LOT 535, MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (A2)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD
PEMOHON : TETUAN HIGH VIEW VENTURE SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 47/99
 
 

 

8. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 4

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PERMOHONAN SERAHBALIK DAN BERIMILIK SEMULA MENGIKUT SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 BAGI CADANGAN MEMBINA KILANG ELEKTRONIK DI ATAS LOT 33658-33667 (PM 7219-7225 & PM 7228-7230) DAN LOT 33669-33678 (PM 7313-7322), MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (A2)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN POLYLINES PLANNERS
PEMOHON : TETUAN KOA DENKO (MALAYSIA) SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 47/99
 
 

 

9. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 5

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSESKYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA (AKTA 828) DI ATAS LOT 27207,MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (A2)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KAMAL FAKHRI PLANNING SERVICES.
PEMOHON : TETUAN AZLIFA BINTI MD IDRIS & AZRABI BINTI MOHD IDRIS
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 34/99
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

 

10. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN - TERTANGGUH 1

 
CADANGAN KERJA-KERJA TANAH DIBAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR DAN KONSEP BERPAGAR & BERPENGAWAL DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 20642 LOT 1783, MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN PADUWAN REALTY SDN. BHD.
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUNATUR KERJA TANAH
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN LEAD ENGINEERING CONSULTANTS SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN PADUWAN REALTY
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 27/92
 
 

D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

 

11. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN - TERTANGGUH 1

 
CADANGAN JALAN DAN PERPARITAN DIBAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR DAN KONSEP BERPAGAR & BERPENGAWAL DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 20642 LOT 1783, MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN PADUWAN REALTY SDN. BHD.
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUNATUR JALAN DAN PARIT
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN LEAD ENGINEERING CONSULTANTS SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN PADUWAN REALTY
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 27/92
 
 

E. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

 

12. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH BANGLO 2 TINGKAT JENIS KEKAL DI ATAS LOT 8872, LORONG 2, JALAN TU 9 TAMAN TASIK UTAMA, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
 
Oleh
MOHAMAD ZAHARI BIN MOHD ZAIN
 
 

F. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT (KERJA UBAHSUAI KECIL)

G. HAL-HAL LAIN

 

13. KERTAS KERJA BAGI PERMOHONAN NAMA TAMAN

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATASHAKMILIK TANAH GMM 143 LOT 586, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
PERUNDING : CS LOO ARCHITECT
PEMOHON : TETUAN SHANTAWOOD SDN. BHD.