Loading...

Permohonan Pelan Lampu Jalan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension
1 JASMI BIN HAMZAH JURUTERA, JABATAN KEJURUTERAAN 03-33757904 (jasmi.hamzah@mpklang.gov.my)
2 MUHAMMAD FAIZ BIN RAZALI PEN. JURUTERA, JABATAN PUSAT SETEMPAT 03 33757875/0164142054
3 SITI ROKIAH BT MANAF PEN. JURUTERA, JABATAN PUSAT SETEMPAT 03 33757875/0186666624
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 PELAN LAMPU JALAN PELAN_LAMPU_JALAN_*.PDF
2 PELAN BANGUNAN PELAN_BANGUNAN_*.PDF
3 PELAN-PELAN JALAN DAN PARIT PELAN_JALAN_PARIT_*.PDF
4 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF
5 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG PERMOHONAN PELAN LANJUTAN/ PELAN PEMBAHARUAN TEMPOH KELULUSAN S_RASMI_BRG_*.PDF
6 SALINAN CUKAI TANAH RESIT_CUKAI_TANAH.PDF
7 SALINAN CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
8 SALINAN SURAT KELULUSAN ASAL SURAT_KELULUSAN_ASAL_*.PDF
9 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Bandaraya Diraja Klang bagi sebarang pertanyaan.