Loading...

Permohonan Lain-lain

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension
1 EN. AMIRUDDIN BIN SAEREN PEJABAT TANAH DAN DAERAH KLANG 03-33711963 ext. 478 (amirudin.saeren@selangor.gov.my)
2 NOORAINI BT MHD ABIDIN PEN. PEGAWAI SENIBINA, JABATAN PUSAT SETEMPAT 0333757875/0133580500
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI SURAT_RASMI.PDF
2 PELAN PELAN_*.PDF
3 GAMBAR GAMBAR_*.JPG
4 RESIT RESIT_*.PDF
5 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG PERMOHONAN PELAN LANJUTAN/ PELAN PEMBAHARUAN TEMPOH KELULUSAN S_RASMI_BRG_*.PDF
6 SALINAN CUKAI TANAH RESIT_CUKAI_TANAH.PDF
7 SALINAN CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
8 SALINAN SURAT KELULUSAN ASAL SURAT_KELULUSAN_ASAL_*.PDF
9 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF
10 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Bandaraya Diraja Klang bagi sebarang pertanyaan.