Loading...
PBTPay
Dikemaskini pada 21-03-2022 1:08 PM
Baca selanjutnya...
Temujanji OSC - iJanji
Dikemaskini pada 23-05-2022 3:15 PM
Baca selanjutnya...
PEMAKLUMAN KEMUKAKAN SURAT IRINGAN / DOKUMEN / PELAN YANG TELAH DIPINDA / TUNAI SYARAT KEPADA JABATAN MEMPERAKU DAN SALINKAN SURAT IRINGAN YANG TELAH DI SAHKAN TERIMA OLEH JABATAN MEMPERAKU KEPADA UNIT PUSAT SEHENTI (OSC)
Dikemaskini pada 26-04-2022 7:34 AM
Baca selanjutnya...
Bagaimana hendak menghubungi OSC MBIP?
Dikemaskini pada 17-10-2021 11:04 AM
Baca selanjutnya...
Alamat baharu MBIP@Medini, Iskandar Puteri
Dikemaskini pada 17-10-2021 10:49 AM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.