Loading...
FORMAT PERSETUJUAN LOT BERJIRAN
Dikemaskini pada 21-08-2023 3:00 PM
Baca selanjutnya...
Kemaskini Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Nama Taman/Jalan/Bangunan
Dikemaskini pada 05-07-2023 12:57 PM
Baca selanjutnya...
Kemaskini Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Landskap
Dikemaskini pada 05-07-2023 12:18 PM
Baca selanjutnya...
Senarai semak Permohonan Kebenaran Merancang
Dikemaskini pada 04-07-2023 2:38 PM
Baca selanjutnya...
Kemaskini Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Jalan dan Parit
Dikemaskini pada 04-07-2023 2:34 PM
Baca selanjutnya...
Kemaskini Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
Dikemaskini pada 04-07-2023 2:34 PM
Baca selanjutnya...
Kemaskini Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Kerja Tanah
Dikemaskini pada 04-07-2023 1:31 PM
Baca selanjutnya...
Kemaskini Pemeriksaan Akhir 1 & 2
Dikemaskini pada 04-07-2023 12:31 PM
Baca selanjutnya...
Kemaskini Pemeriksaan Interim
Dikemaskini pada 04-07-2023 12:28 PM
Baca selanjutnya...
Kemaskini Senarai Semak Dokumen Notifikasi Borang B (mula Kerja Tanah/Mula Kerja Bangunan)
Dikemaskini pada 04-07-2023 12:26 PM
Baca selanjutnya...
Kemaskini Senarai Semak Dokumen Deposit CCC
Dikemaskini pada 04-07-2023 12:26 PM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.