Loading...

Permohonan Permit Pembinaan Kecil bagi EVCB

Pegawai Bertanggungjawab
Tiada Maklumat.
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 BORANG A BORANG_A_*.PDF
2 BAYARAN WANG PROSES RESIT_BAYARAN_WANG_PROSES_*.PDF
3 PELAN UBAHAN TAMBAHAN PELAN_UBAHAN_TAMBAHAN_*.PDF
4 SURAT PERMOHONAN RASMI SURAT_RASMI_*.PDF
5 SURAT PERSETUJUAN JMB / MC (jika berkaitan) SURAT_JMB_MC_*.PDF
6 SURAT PERAKUAN TNB / PEMEGANG LESEN AWAM PENGAGIHAN SURAT_PERAKUAN_TNB_PLAP_*.PDF
7 SURAT KELULUSAN KONSEP BERSYARAT (KKB) LLM / KKR atau SURAT KELULUSAN KERJA NAIK TARAF LLM / KKR SURAT_KELULUSAN_LLM_KKR_*.PDF
8 BORANG SELF COMPLIANCE DECLARATION BORANG_SCD_*.PDF
9 SALINAN CUKAI HARTA TERKINI (atau pegesahan cukai dari Jabatan Penilaian dan bukti pindah milik) SALINAN_CUKAI_HARTA_*.PDF
10 SALINAN CUKAI TANAH TERKINI SALINAN_CUKAI_TANAH_*.PDF
11 SALINAN CUKAI PINDAH MILIK HARTA telah dibuat (jika cukai harga belum ditukar nama) / salinan perjanjian jual-beli / dokumen power of attorney SALINAN_CUKAI_PINDAH_MILIK_HARTA_*.PDF
12 GERAN GERAN_HAKMILIK_*.PDF
13 SALINAN BORANG 49 (jika permohonan atas nama syarikat) SALINAN_BORANG_49_*.PDF
14 SALINAN KAD PENGENALAN (jika permohonan atas nama persendirian) KAD_PENGENALAN_*.PDF
15 SALINAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA TERKINI (jika permohonan atas nama Enterprise / Trading) SALINAN_SSM_*.PDF
16 GAMBAR TAPAK BERWARNA GAMBAR_TAPAK_*.PDF
17 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Daerah Machang bagi sebarang pertanyaan.