Loading...

Permohonan Pelan Landskap

Pegawai Bertanggungjawab
Tiada Maklumat.
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI SURAT_RASMI.PDF
2 SURAT KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG KELULUSAN_KM.PDF
3 LAPORAN CADANGAN PELAN LANDSKAP LAPORAN_PELAN_LANDSKAP.PDF
4 SALINAN RESIT BAYARAN KIRAAN_RESIT_FI.PDF
5 PELAN PERINCIAN LANDSKAP PELAN_PERINCIAN_*.PDF
6 SALINAN PELAN SUSUNATUR yang diluluskan PELAN_SUSUNATUR_*.PDF
7 SALINAN PELAN-PELAN LANTAI PELAN_LANTAI_*.PDF
8 PELAN TAMPAK/KERATAN PELAN_TAMPAK_KERATAN_*.PDF
9 PELAN KERATAN JAJARAN JALAN PELAN_JAJARAN_JALAN_*.PDF
10 LUKISAN PERSPEKTIF PERSPEKTIF.PDF
11 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Daerah Setiu bagi sebarang pertanyaan.