Loading...
MAKLUMAN SERAHAN DOKUMEN BORANG B, BORANG G1-G21 DAN PENDEPOSITAN CCC
Dikemaskini pada 14-02-2024 4:45 PM
Baca selanjutnya...
PEMAKAIAN DUA (2) KAEDAH BAHARU DALAM PERMOHONAN PEMAJUAN DI DAERAH SETIU
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:41 PM
Baca selanjutnya...
PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:40 PM
Baca selanjutnya...
PROSEDUR BAHARU PERMOHONAN PECAH BAHAGIAN TANAH DIBAWAH SEKSYEN 140-145 KTN
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:39 PM
Baca selanjutnya...
PENGHANTARAN PERMOHONAN
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:39 PM
Baca selanjutnya...
PENGHANTARAN BORANG B - MULA KERJA BANGUNAN DAN KERJA TANAH
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:38 PM
Baca selanjutnya...
02 - SENARAI SEMAK KEBENARAN MERANCANG SUSUNATUR
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:44 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMIT UBAH SUAI KECIL
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:44 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMIT SEMENTARA PEMAJUAN MENARA ATAU STRUKTUR KOMUNIKASI
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:43 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMIT SEMENTARA BANGUNAN RUMAH PEKERJA TAPAK BINA
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:43 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMIT SEMENTARA
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:43 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PELAN BANGUNAN
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:43 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PELAN LAMPU JALAN
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:43 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PELAN JALAN DAN PERPARITAN
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:42 PM
Baca selanjutnya...
BORANG A KEBENARAN MERANCANG
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:42 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PELAN KERJA TANAH
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:42 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK KEBENARAN MERANCANG PEMAJUAN MENARA ATAU STRUKTUR KOMUNIKASI
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:42 PM
Baca selanjutnya...
PEMAKAIAN DUA (2) KAEDAH BAHARU DALAM PERMOHONAN PEMAJUAN DI DAERAH SETIU
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:42 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK SIJIL SIAP DAN PEMATUHAN (CCC)
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:41 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK KMTT PENGINAPAN PEKERJA SECARA JANGKA PENDEK
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:41 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:41 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK KEBENARAN MERANCANG PENDIRIAN BANGUNAN
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:41 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK KEBENARAN MERANCANG SUSUNATUR
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:40 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK KEBENARAN MERANCANG PERIHAL TANAH
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:40 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK NOTIS MULA KERJA TANAH & BANGUNAN
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:40 PM
Baca selanjutnya...
PENGEMUKAAN 'HARDCOPY'
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:38 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PELAN NAMA TAMAN, JALAN & BANGUNAN
Dikemaskini pada 03-01-2024 3:35 PM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.