Loading...
PENGHANTARAN PERMOHONAN
Dikemaskini pada 08-01-2023 4:43 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK CCC
Dikemaskini pada 23-05-2023 2:44 PM
Baca selanjutnya...
PEMAKAIAN DUA (2) KAEDAH BAHARU DALAM PERMOHONAN PEMAJUAN DI DAERAH SETIU
Dikemaskini pada 23-05-2023 2:38 PM
Baca selanjutnya...
Borang A Kebenaran Merancang
Dikemaskini pada 23-05-2023 2:35 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK NOTIS MULA KERJA TANAH & BANGUNAN
Dikemaskini pada 23-05-2023 2:34 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PELAN LAMPU JALAN
Dikemaskini pada 22-05-2023 11:38 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PELAN JALAN & PARIT
Dikemaskini pada 29-06-2022 3:07 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK CAJ PEMAJUAN (BAHAGIAN PENILAIAN)
Dikemaskini pada 27-02-2022 8:49 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK CAJ PEMAJUAN (BAHAGIAN PERANCANG)
Dikemaskini pada 03-01-2022 4:41 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PELAN KERJA TANAH
Dikemaskini pada 03-01-2022 4:40 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PELAN NAMA TAMAN & NAMA JALAN
Dikemaskini pada 03-01-2022 4:40 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PELAN LANDSKAP
Dikemaskini pada 03-01-2022 4:40 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMIT SEMENTARA
Dikemaskini pada 03-01-2022 4:40 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PELAN BANGUNAN
Dikemaskini pada 03-01-2022 4:40 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK KEBENARAN MERANCANG
Dikemaskini pada 03-01-2022 4:39 PM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.