Loading...
SENARAI SEMAK PELAN UBAH/TAMBAHAN (KEDIAMAN/KOMERSIAL)
Dikemaskini pada 07-06-2022 11:50 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PENGINAPAN / ASRAMA PEKERJA
Dikemaskini pada 22-02-2022 10:39 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PELAN BANGUNAN
Dikemaskini pada 17-08-2021 12:10 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK KEBENARAN MERANCANG
Dikemaskini pada 17-08-2021 12:10 PM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.