Loading...
PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA BANGUNAN BAGI RUMAH PEKERJA DALAM TAPAK BINA
Dikemaskini pada 04-10-2021 11:11 AM
Baca selanjutnya...
Kit Lengkap Prosedur Permohonan Penginapan Pekerja Jangka Pendek
Dikemaskini pada 17-08-2021 12:15 PM
Baca selanjutnya...
FORMAT DATA DIGITAL
Dikemaskini pada 02-08-2021 10:04 AM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.