Loading...

Permohonan Permit Sementara Bangunan Rumah Pekerja Tapak Bina

Pegawai Bertanggungjawab
Tiada Maklumat.
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG PERMIT SEMENTARA 1 DAN "A" S_RASMI_BRG_PERMIT_SEMENTARA_*.PDF
2 PELAN KUNCI/ PELAN LOKASI/ PELAN PERMIT SEMENTARA PELAN_KUNCI_LOKASI_PERMIT_SEMENTARA_*.PDF
3 SALINAN KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG YANG MASIH SAH SALINAN_KELULUSAN_KM_*.PDF
4 SALINAN KELULUSAN PELAN BANGUNAN YANG MASIH SAH ATAU BUKTI PENGEMUKAAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN SALINAN_KELULUSAN_PB_*.PDF
5 RESIT BAYARAN FI PROSES PERMIT SEMENTARA RESIT_BAYARAN_FI.PDF
6 BAYARAN PERMIT SEMENTARA BAYARAN_PERMIT_SEMENTARA.PDF
7 PELAN, GAMBAR TAPAK, LUKISAN DAN PERINCIAN PELAN_GAMBAR_LUKISAN_PERINCIAN_*.PDF
8 RESIT CUKAI TAKSIRAN SEMASA (JIKA BERKAITAN) RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
9 RESIT BAYARAN CUKAI TANAH TERKINI (JIKA BERKAITAN) RESIT_BAYARAN_CUKAI_TANAH_TERKINI.PDF
10 BAYRAN DEPOSIT/ WANG AMANAH (JIKA BERKAITAN) BAYARAN_DEPOSIT_WANG_AMANAH.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Daerah Pendang bagi sebarang pertanyaan.